Suzanne Hodgkinsonilla (South Western Sydney Clinical School, Australia) on yli 20 vuoden kokemus MS-potilaiden hoitamisesta. Hän sai vuonna 2010 mahdollisuuden tarjota kladribiinitablettihoitoa ryhmälle MS-potilailta. Tässä MEDtalk-videossa hän kertoo omista ja testiryhmän potilaiden positiivisista kokemuksista. ...

Vahva kliininen data 20 vuoden ajalta osoittaa, että interferonibeeta-1a on tehokas ja luotettava osalle MS-potilaita, kertoo Patrick Vermersch (Department of Neurology, University of Lille, France). ...

Uusien lääkkeiden myötä on MS-potilaiden lääkehoitojen suunnittelu ja sekventointi entistä tärkeämpää. Koska eri lääkehoidot voivat poissulkea toisiaan, on potilaan pitkän aikavälin hoitostrategia tehtävä ajoissa, muistuttaa Zsolt Laszlo Illes (University of Southern Denmark). ...

Jerry S. Wolinsky (The University of Texas Health Science Center, Houston, USA) kertoo ORATORIA-tutkimuksen tuloksista, jotka osoittavat okrelitsumabihoidon pitkäaikaisen tehon toimintakyvyttömyyden etenemiseen ja korostavat MS-taudin alkuvaiheen hoidon tärkeyttä. ...

Monivuotisen TOPAZ-tutkimuksen tulokset MS-potilaiden hoitamisesta alemtutsumabilla ovat erinomaisia, kertoo Barry A. Singer (The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, USA). ...

Antonio Bertolotto (University Hospital San Luigi Gonzaga, Italy) on johtanut tutkimusta, jossa ryhmä MS-potilaita vaihtoi lääkehoidon natalitsumabista alemtutsumabiin. Hän kertoo meille projektin tuloksista ja kokemuksista MEDtalk-videolla. ...

ECRIMS 2018 -kongressi toi uutta tietoa MS-tautia sairastavien potilaiden hoidosta kladribiinilla.Per Soelberg Sørensen (Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet – Copenhagen University Hospital, Denmark) antaa meille lyhyen katsauksen kongressissa esitettyihin tutkimustuloksiin.   ...

Mikkel Anthonissen (University Hospital Copenhagen, Herlev, Denmark) muistuttaa, että kognitiiviset vaikeudet ja poikkeava uupumus (fatiikki) tulisi nostaa fyysisten oireiden rinnalle MS-potilaiden hoitoa suunniteltaessa. ...

Kerstin Hellwig (Department of Neurology, St. Josef Hospital, Ruhr University Bochum, Germany) esittelee meille tärkeimmät aiheet MS ja raskaus -workshopista, jossa käsiteltiin MS-hoitoja ennen raskautta, raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. ...