Atooppisen ihottuman merkitys ei ole vain ulkoinen, vaan kyse on kokonaisvaltaisesta elämään ja arkeen vaikuttavasta sairaudesta. Sairauden kanssa elämiseen voi liittyä laaja-alaisia haasteita ja elämänlaatuvaikutuksia.1 Atooppisen ihottuman oireilla on kuvattu olevan vaikutusta muun muassa sairastavien nukkumiseen, vapaa-aikaan,2 työelämään ja mielialaan.1 Erityisesti vaikean atooppisen ihottuman tiedetään heikentävän merkittävästi potilaan elämänlaatua.3  Allergia-, iho- ja astmaliitto, Sanofi ja ...

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermostoperäinen sairaus, jossa oireet syntyvät hermokudoksen vauriosta tai hermosolukadosta soluissa tai niiden ympäristössä.1 MS-tautia sairastavan ihmisen oireet vaihtelevat yksilöllisesti riippuen siitä, millä keskushermoston alueella kyseiset hermokudoksen tai hermosolukadon tulehdusalueet sijaitsevat.2 Riippumatta MS-taudin sairaustyypistä suurin osa MS-tautia sairastavista henkilöistä kokevat jossakin MS-taudin vaiheessa uupuneisuutta, virtsarakon ja suolen toimintahäiriöitä, kävelyn tasapainovaikeuksia, näköhäiriöitä, tunto- ...

Levinnyttä rintasyöpää sairastavien naisten eliniänodote on pidentynyt viimeisten vuosien aikana tehokkaampien hoitojen ja varhaisemman diagnostiikan ansiosta.1 Toisaalta sairauden progressiivinen luonne ja moninaiset hoidot aiheuttavat haittaa ja epävarmuutta, neuromuskulaari- ja luuston rakenteiden muutoksia sekä usein kipua, joilla on kaikilla vaikutusta toimintakykyyn.2,3 Toimintakyvyn heikkeneminen näkyy fyysisen aktiivisuuden vähenemisenä, jolloin lihasvoima ja tasapaino kärsivät ja väsymys on voimakkaampaa. ...