Dystonian esiintyvyys Suomessa

| Rebekka Ortiz | 13. Kesä 2019 kl. 11:47 | ,

Dystonia on kolmanneksi yleisin liikehäiriösairaus. Sille on tyypillistä lihasten tahattomien ja epätarkoituksenmukaisten supistuksien aiheuttamat poikkeavat asennot ja liikkeet.1 Pääasiassa dystonian etiologia on tuntematon, vaikka useita geenimutaatioita on yhdistetty dystoniaan. 25 %:lla paikallista dystoniaa sairastavista henkilöistä on lähisuvussaan dystoniaa sairastava henkilö.2 Dystonia ei lyhennä elinikää, mutta aiheuttaa merkittävää fyysistä ja psykososiaalista haittaa potilaalle.3 Kroonisena sairautena se ...

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyä heikentävä neurologinen sairaus. Taudin esiintyvyyden on todettu suurenevan siirryttäessä päiväntasaajalta pohjoiseen päin.1 Suomi kuuluukin muiden Pohjoismaiden tapaan korkean MS-riskin alueeseen (esiintyvyys yli 70/100 000).2 Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa on raportoitu MS-taudin kansalliseksi esiintyvyydeksi viimeisimmissä tutkimuksissa 167–208/100 000, mutta kansainväliseen vertailuväestöön standardoitujen epidemiologisten lukujen vähäinen raportointi vaikeuttaa kansainvälisiä ...