Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö aikuisilla.1 Sen esiintyvyys kasvaa, ja on arvioitu, että vuonna 2030 Euroopassa tulee olemaan 14–17 miljoonaa eteisvärinäpotilasta.2 Eteisvärinä on merkittävä aivoinfarktin riskitekijä. Potilaiden aivoinfarktiriski määräytyy yksilöllisten riskitekijöiden mukaan. Sairastettu aivoverenkiertohäiriö (TIA tai aivohalvaus) on merkittävin aivoinfarktin riskitekijä, ja sen ohessa verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, diabetes ja valtimosairaus ovat iän lisäksi eteisvärinäpotilaiden aivoinfarktiriskiä ...

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, josta kärsii noin 2 % väestöstä. Se kasvattaa embolisen aivoinfarktin riskiä ja liittyy useisiin vakaviin sydän- ja verisuonitauteihin sekä esimerkiksi dementiaan. Eteisvärinän esiintyvyys kasvaa nopeasti iän myötä: yli 65-vuotiaista noin 5 % ja yli 75-vuotiaista noin 10 % arvioidaan kärsivän eteisvärinästä.1 Muiden sydänsairauksien hoidon kehittymisen myötä ja väestön keski-iän noustessa ...

Sydänleikkausten jälkeen potilailla on kohonnut riski saada eteisvärinä. Leikkaus aiheuttaa oksidatiivista stressiä, mikä altistaa eteisvärinälle. C-vitamiini on vesiliukoinen antioksidantti, joka voi suojata oksidatiiviselta stressiltä ja sitä kautta se voisi vähentää eteisvärinän riskiä.1 Eräiden tutkimusten mukaan sydänleikkaukset laskevat merkittävästi elimistön C-vitamiinitasoja, mikä on sopusoinnussa sen kanssa, että C-vitamiinin antioksidattivaikutuksella voisi olla merkitystä sydänleikkausten yhteydessä.2,3 Sydänleikkauspotilailla C-vitamiini ...

Eteisvärinän esiintyvyys on väestössä noin kaksi prosenttia.1 Näin ollen se on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö. Riski sairastua eteisvärinään kasvaa iän ja perussairauksien myötä.2,3 Eteisvärinää sairastavien potilaiden määrän voidaankin olettaa edelleen kasvavan Suomessa tulevina vuosina väestön ikääntymisen myötä. Eteisvärinään liittyvä aivohalvauksen riski on noin viisinkertainen normaaliväestöön verrattuna.4 Keskimäärin 20–25 prosenttia aivohalvauksista johtuukin eteisvärinästä.5,6 Eteisvärinän rytminsiirtoon liittyy kohonnut ...

Eteisvärinäpotilaan ennusteen kannalta olennainen osa hoitoa on laadukas antikoagulaatiohoito, jonka tavoite on pienentää eteisvärinän vuoksi suurentunutta tromboembolisten komplikaatioiden – erityisesti 2–7-kertaiseksi suurentunutta aivoinfarktin – riskiä.1 Antikoagulaatiohoidon kulmakivenä oli pitkään varfariini, jonka yksilöllinen annos määritellään säännöllisten INR-mittausten perusteella pyrkien ihanteelliseen hoitotasoon (usein 2–3). Suomessa varfariinia käyttäville eteisvärinäpotilaille on kertynyt keskimäärin 17–19 INR-mittausta vuodessa.2-4 Antikoagulaatiohoidon uudempia vaihtoehtoja ...

Aikuisten sydänkirurgian tavanomaisin komplikaatio on leikkauksenjälkeinen eteisvärinä, jota esiintyy noin 20–60 %:lla sydänleikatuista potilaista sairaalajakson aikana.1-7 Muussa kuin rintaelinkirurgiassa postoperatiivisen eteisvärinän ilmaantuvuus on huomattavasti pienempi eli 0,4–4,4 %.8-10 Pääsääntöisesti rytmihäiriö on oireeton tai lieviä oireita aiheuttava, mutta se saattaa myös merkittävästi heikentää potilaan hemodynamiikkaa. Postoperatiivinen eteisvärinä on lisäksi yhteydessä pidempiin sairaalajaksoihin, lisääntyneisiin terveydenhuollon kustannuksiin sekä ...