Arviointiosaaminen haavanhoidossa

| Salla Seppänen | 18. Joulu 2018 kl. 12:28 | ,

Haavanhoito on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt nopeasti, erityisesti hoitotuotteiden osalta. Tämä on vaikuttanut siihen, että haavapotilaiden hoito on siirtynyt yhä enenevässä määrin erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Euroopassa noin 70–90 % haavanhoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa, ja yhä suuremman osan hoidosta toteuttavat hoitajat potilaan kotona. On arvioitu, että vähintään 50 % terveydenhuollossa työskentelevien hoitajien työajasta kuluu haavojen hoidossa; irlantilaisen tutkimuksen ...