UC Narrative on Pfizerin toimeksiantama maailmanlaajuinen projekti, jonka tarkoitus on selvittää, millaisia vaikutuksia haavaisella paksusuolitulehduksella eli colitis ulcerosalla (CU) on sitä sairastavien elämään. Projektin tavoitteena on helpottaa ulseratiivista koliittia sairastavien potilaiden elämää selvittämällä hoitoon liittyviä haasteita ja hakea niihin ratkaisuja.  Maailmanlaajuisen kyselytutkimuksen toteutti Harris Poll -yhtiö ja siihen osallistui 1254 lääkäriä ja 2100 keskivaikeaa – ...