Ihovaskuliittihaavat

| Teija Kimpimäki | 18. Joulu 2018 kl. 12:33 | ,

Ihovaskuliitti on immunologisesti käynnistyvä tulehdus, joka voi johtaa ihon pienten verisuonten seinämien tuhoutumiseen, iskemiaan ja edelleen haavauman kehittymiseen.1 Ihovaskuliittihaava voi kehittyä primaaristi tai sekundäärisesti jonkin tekijän (mm. infektiot, lääkkeet, sidekudostaudit tai maligniteetit) laukaisemana.2 Arviolta 40 %:ssa ihovaskuliiteissa etiologia jää epäselväksi.  Vaskuliittihaavojen yleisyys Vaskuliitti on melko harvinainen kroonisen haavan syy: vaskuliittihaavojen osuus on arviolta 5–15 % ...

Haavanhoito on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt nopeasti, erityisesti hoitotuotteiden osalta. Tämä on vaikuttanut siihen, että haavapotilaiden hoito on siirtynyt yhä enenevässä määrin erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Euroopassa noin 70–90 % haavanhoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa, ja yhä suuremman osan hoidosta toteuttavat hoitajat potilaan kotona. On arvioitu, että vähintään 50 % terveydenhuollossa työskentelevien hoitajien työajasta kuluu haavojen hoidossa; irlantilaisen tutkimuksen ...