Immuuniaktivaation vapauttajat – uusi reumatologinen sairaus

| Janni Maria Pedersen | 2. Maalisras 2018 kl. 2:32 | ,

Syöpäpotilaiden hoitojen yhteydessä on todettu viime vuosina uusi reumatologinen sairaus.  Immuunijärjestelmä tunnistaa jatkuvasti uusia antigeeneja, joita löytyy infektion tai syövän yhteydessä tai luonnollisen toleranssin murtuessa autoimmuunisairauden yhteydessä. Antigeenien esittely aktivoi immuunipuolustuksen. Jotta prosessi ei karkaisi hallinnasta, sille on olemassa lukuisia ”estäjiä”. Parhaiten tunnettuja ovat ns. koinhibitoriset reseptorit. Useimmat reumatologit tuntevat CTLA-4-proteiinin, jota hyödynnetään nivelreuman hoidossa ...

Solunsalpaajahoitojen jälkeiset myöhäishaitat

| Kaisa Sunela | 26. Heinä 2018 kl. 6:18 | ,

Syövän hoitotulokset ovat parantuneet, joten monessa tautiryhmässä katse on siirtynyt pitkäaikaishaittojen ehkäisyyn. Tietoa haitoista on jo paljon, mutta niiden hoito on selvästi haasteellisempaa. Sekundäärisyövät Pääosa syövän sairastaneiden sekundäärisyöpäriskistä liittyy sädehoitoon, mutta solunsalpaajahoito lisää hematologisten syöpien ilmaantuvuutta. Rintasyövän liitännäishoidon saaneilla akuutin myelooisen leukemian (AML) tai myelodysplastisen syndrooman (MDS) 10 vuoden ilmaantuvuus on 1,5 %. Riski liittyy ...

Dasatinibia käytetään pääsääntöisesti Philadelphia (Ph+) -kromosomipositiivisten leukemioiden, kuten kroonisen myelooisen leukemian (KML) ja Ph+ -akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) hoitoon. Dasatinibi estää Ph-kromosomin BCR-ABL1-yhdistelmägeenin tuottaman tyrosiinikinaasientsyymin toimintaa, mikä muutoin johtaisi leukemiasolujen hallitsemattomaan kasvuun. Dasatinibi eroaa muista tyrosiinikinaasiestäjistä (TKE) siten, että se estää pääasiallisen kohdemolekyylinsä BCR-ABL1:n lisäksi myös hyvin laajasti muita immuunijärjestelmälle tärkeitä kinaaseja.1,2 Dasatinibin puoliintumisaika on ...