Nivelpsoriaasi on krooninen, tulehduksellinen sairaus, jonka monimuotoiseen kliiniseen kuvaan kuuluu eriasteisia niveltulehduksia, spondyliittejä ja entesiittejä sekä niveltenulkoisia oireita, etenkin iho- ja/tai kynsipsoriaasia.1 Nivelpsoriaasin on tavanomaisesti katsottu olevan yhtä yleinen sekä miehillä että naisilla, mutta tuoreessa tanskalaistutkimuksessa kuvattiin sen ilmaantuvuuden suurentuneen etenkin naisilla.2 On pohdittu, missä määrin nivelpsoriaasin kliiniset fenotyypit kuvaavat sukupuolten välisiä eroja. Useissa tutkimuksissa ...