Kalsiumpyrofosfaatti (CPP) -kertymiin liittyvät taudinkuvat on esitetty taulukossa 1. Yleisin on iäkkään henkilön suurten nivelten kuvantamistutkimuksissa todettava kondrokalsinoosi (Kuva 1). Oireinen CPP-kertymäsairaus voi olla akuutti artriitti (valekihti) tai krooninen CPP-artropatia, joka voi muistuttaa artroosia tai seronegatiivista polyartriittia.1,2 Tunnetaan myös muita harvinaisempia CPP-kertymiin liittyviä taudinkuvia. Yleisyys Röntgenologinen kondrokalsinoosi yleistyy iän mukana siten, että yli 85-vuotiailla muutoksia ...

Nordic Lymphoma Group on pohjoismaisten, lymfoomasta kiinnostuneiden lääkäreiden järjestö, joka keskittyy ensisijaisesti toteuttamaan tutkijalähtöisiä, kliinisiä tutkimussuunnitelmia. Large Cell Working Group -työryhmä pyrkii saavuttamaan parempia hoitotuloksia nuoremmilla potilailla, joilla on diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL). Työryhmä on toteuttanut kaksi vaiheen II kliinistä tutkimusta, CRY-04 ja CHIC. CRY-04- ja CHIC-tutkimusten yhdistetyt tulokset esiteltiin posterina vuoden 2018 ASH-konferenssissa. Vaikka ...

Kliiniset lääketutkimukset toteutetaan valikoiduilla potilasryhmillä tarkasti määritellyissä tutkimusasetelmissa ja niiden tarkoituksena on osoittaa valmisteen teho ja turvallisuus kontrolloiduissa olosuhteissa. Kliinisten lääketutkimusten ulkopuolelta, esimerkiksi rekistereistä tai sairauskertomuksista, kerättävä ns. real-world data (RWD) on puolestaan tärkeää, jotta voidaan arvioida lääkkeiden vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta todellisessa kliinisessä käytössä.1  Vedolitsumabi on tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) hoitoon tarkoitettu humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine, ...

Hidradenitis suppurativa (HS) on tulehduksellinen ihotauti, jonka vallitsevuus on 0,05–4,1 %.1,2 Se ilmenee kroonisina, uusiutuvina, kivuliaina ja/tai märkivinä muutoksina taivealueiden kohdalla. Selvästi tunnistettavasta taudinkuvasta huolimatta oireiden alusta diagnoosiin kuluu keskimäärin 7,2 vuotta, mutta diagnoosiviivettä pystytään pienentämään huomattavasti lisäpanostuksen avulla.3 Tässä artikkelissa keskitytään diagnostiikan ja hoidon kehittymiseen kuluneiden 5 vuoden aikana.  Diagnostiikka HS-tauti alkaa perifollikulaarisena lymfosyytti-infiltraationa, ...

Nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL) on harvinainen, ei-klassinen Hodgkinin lymfooma, joka vastaa noin 5 % kaikista Hodgkinin lymfoomista.1 NLPHL on miehillä kolme kertaa yleisempi kuin naisilla ja aikuisille tyypillinen sairastumisikä on 30–35 vuotta.2 NLPHL on taudinkuvaltaan indolentti. Kahdenkymmenenkolmen potilaan sarjassa mediaani elossaoloaika oli 16 vuotta ilman syöpähoitoja.3 Tauti eroaa merkittävästi muista Hodgkinin lymfoomista taudinkulultaan ja ...

Hoitovaihtoehtojen valinnassa päätöksenteko on joskus potilaalle emotionaalisesti ja kognitiivisesti vaativa vaihe. Vaihtoehtoja on mahdollisesti useita ja niillä voi olla myös negatiivisia seurauksia itselle ja läheisille. Hoitovaihtoehtoja tulee lisää kaiken aikaa, hoidot saattavat olla monimutkaisia, potilaat elävät kauemmin ja heillä on erilaisia liitännäissairauksia. Yhteinen päätöksenteko tässä monimutkaisessa kontekstissa ei aina ole yksinkertaista ja valintojen tekemisen tueksi ...

Uutta atooppisen ihottuman hoidossa

Ihotaudit | Carsten Sauer Mikkelsen | 29. Maalisras 2017 kl. 1:23 | ,

Atooppinen ihottuma on kutiava, inflammatorinen ja krooninen ihovaiva, jolle on tyypillistä intensiteetin vaihtelu. Tauti puhkeaa useimmiten varhain ja se voi jatkua aikuisiälle tai uusiutua aikuisena. Useimmilla potilailla tautiaktiivisuus on pahimmillaan talvikaudella, jolloin ilmankosteus on pieni ja iho on kuivimmillaan. Muita tunnettuja tautia pahentavia tekijöitä ovat kuumuus, hiki, psyykkinen stressi ja väsymys. Atooppiseen ihottumaan viitataan monilla ...

Akuutilla sydämen vajaatoiminnalla tarkoitetaan tilaa, jossa vajaatoimintaoireet kehittyvät nopeasti tai pahenevat niin, että potilas tarvitsee ennalta suunnittelematonta hoitoa useimmiten sairaalassa. Akuutti vajaatoiminta on yleisin sairaalahoidon syy yli 65-vuotiailla, ja amerikkalaisen ennusteen mukaan esiintyvyys edelleen nousee länsimaissa väestön ikääntyessä jopa 46 % vuoteen 2030 mennessä. Akuutti sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus vaan oireyhtymä, jonka aiheuttajana ...

Kroonisen haimatulehduksen eli kroonisen pan-kreatiitin (KP) tavallisin oire on krooninen kipu, mikä heikentää elämänlaatua ja on yleisin kajoavan hoidon aihe.1 Haimakivet ovat yleisiä (50–90 %) potilailla, joilla on krooninen pankreatiitti.2 Haimakivet voivat tukkia haimatiehyttä, mikä johtaa haimakapselin ja haimatiehyen sisäisen paineen nousuun ja lopulta iskemiaan.2,3 Näiden tekijöiden on katsottu olevan merkittävin kivun aiheuttaja tällä potilasryhmällä.3 ...

Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen päivitetty versio julkaistiin 22.3.2016. Suositus painottaa vahvasti diabetesta sairastavan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa. Meidän tulee pysähtyä miettimään jokaisen potilaan kohdalla – yhdessä potilaan kanssa – hänelle optimaalisimmat hoitotavoitteet niin glukoositason, verenpaineen, lipidien, painonhallinnan kuin liikunnankin suhteen. Tyypin 2 diabeteksen hoidon suhteen päivitetty Käypä hoito -suositus tarjoaa tähän hyvät avaimet. Tiivistetysti päivitetyn ...