Akuutilla sydämen vajaatoiminnalla tarkoitetaan tilaa, jossa vajaatoimintaoireet kehittyvät nopeasti tai pahenevat niin, että potilas tarvitsee ennalta suunnittelematonta hoitoa useimmiten sairaalassa. Akuutti vajaatoiminta on yleisin sairaalahoidon syy yli 65-vuotiailla, ja amerikkalaisen ennusteen mukaan esiintyvyys edelleen nousee länsimaissa väestön ikääntyessä jopa 46 % vuoteen 2030 mennessä. Akuutti sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus vaan oireyhtymä, jonka aiheuttajana ...

Kroonisen haimatulehduksen eli kroonisen pan-kreatiitin (KP) tavallisin oire on krooninen kipu, mikä heikentää elämänlaatua ja on yleisin kajoavan hoidon aihe.1 Haimakivet ovat yleisiä (50–90 %) potilailla, joilla on krooninen pankreatiitti.2 Haimakivet voivat tukkia haimatiehyttä, mikä johtaa haimakapselin ja haimatiehyen sisäisen paineen nousuun ja lopulta iskemiaan.2,3 Näiden tekijöiden on katsottu olevan merkittävin kivun aiheuttaja tällä potilasryhmällä.3 ...

Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen päivitetty versio julkaistiin 22.3.2016. Suositus painottaa vahvasti diabetesta sairastavan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa. Meidän tulee pysähtyä miettimään jokaisen potilaan kohdalla – yhdessä potilaan kanssa – hänelle optimaalisimmat hoitotavoitteet niin glukoositason, verenpaineen, lipidien, painonhallinnan kuin liikunnankin suhteen. Tyypin 2 diabeteksen hoidon suhteen päivitetty Käypä hoito -suositus tarjoaa tähän hyvät avaimet. Tiivistetysti päivitetyn ...