Hidradenitis suppurativa (HS-tauti) on krooninen, tulehduksellinen ihosairaus, joka alkaa terminaalisten ihokarvojen karvatupista.1 Tauti puhkeaa murrosiän jälkeen ja sen tyyppipiirteenä ovat kivuliaat, syvät, follikulaariset kyhmyt ja paiseet lähinnä taivealueilla.2 Yleisiä komplikaatioita ovat kivuliaat ja epämuotoisuutta aiheuttavat fistelit, epämiellyttävän hajuinen märkäerite ja arpeutuminen.3 Hiljattain julkaistun, Pohjois-Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan esiintyvyys voi olla jopa 1,7 % väestöstä.4 Sairaus ...

Hidradenitis suppurativa (HS) on tulehduksellinen ihotauti, jonka vallitsevuus on 0,05–4,1 %.1,2 Se ilmenee kroonisina, uusiutuvina, kivuliaina ja/tai märkivinä muutoksina taivealueiden kohdalla. Selvästi tunnistettavasta taudinkuvasta huolimatta oireiden alusta diagnoosiin kuluu keskimäärin 7,2 vuotta, mutta diagnoosiviivettä pystytään pienentämään huomattavasti lisäpanostuksen avulla.3 Tässä artikkelissa keskitytään diagnostiikan ja hoidon kehittymiseen kuluneiden 5 vuoden aikana.  Diagnostiikka HS-tauti alkaa perifollikulaarisena lymfosyytti-infiltraationa, ...

Vuonna 2015 Euroopan lääkevirasto EMA hyväksyi adalimumabin keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan eli HS-taudin hoitoon aikuispotilailla, kun tavanomaisella systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta.1 Adalimumabi on ensimmäinen ja ainoa lääke, joka on saanut myyntiluvan hidradenitis suppurativan hoitoon. Adalimumabin käyttöön HS-taudin hoidossa liittyy monia tärkeitä kysymyksiä: mitkä muut hoidot ovat näyttöön perustuvia, miten adalimumabihoidon ...