Reumatauteja sairastavilla krooniset kivut ovat yleisiä. Kipu voi huonontaa potilaan elämänlaatua huomattavasti ja voi itsessäänkin heikentää toimintakykyä. Vaikka lähes 20 % kaikista lääkärikäynneistä johtuu kroonisista kiputiloista, ICD-koodistossa (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ne ovat olleet riittämättömästi ja epäsystemaattisesti edustettuna.  ICD-luokitus on tärkeää sairastavuus- ja kuolleisuustilastojen kannalta, mutta myös arjen kliiniselle työlle, ...