Viime vuosien aikana immunoterapia on tarjonnut merkittäviä edistysaskelia pitkälle edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) hoidossa. Ensin otettiin käyttöön PD-1-vasta-aineet nivolumabi ja pembrolitsumabi toisen linjan hoidossa. Myös PD-L1-vasta-aine atetsolitsumabi on äskettäin hyväksytty Tanskassa käytettäväksi tässä käyttöaiheessa.  Pembrolitsumabi on hyväksytty käytettäväksi pitkälle edenneen NSCLC:n ensilinjan hoitona, kun ≥ 50 % kasvainsoluista ilmentää PD-L1-molekyyliä. Solunsalpaajahoidon ja pembrolitsumabin yhdistelmä parantaa ...