Pitkähkön odotuksen jälkeen on nyt saatu tietoa, joka tukee vahvasti immunoterapian käyttöä pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Pienisoluisen keuhkosyövän (SCLC) hoito ei ole muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Kyseessä on aggressiivinen syöpämuoto, jota sairastaa vajaat 14 % kaikista keuhkosyöpäpotilaista ja joka on useimmiten ehtinyt levitä diagnoosi-ajankohtaan mennessä. SCLC on erittäin herkkä platinapohjaiselle solunsalpaajahoidolle ja sädehoidolle, mutta sillä on ...

ESMO 2019 -syöpäkongressissa esitellyn IMpower110-tutkimuksen mukaan Tecentriq (atetsolitsumabi) pidentää elossaoloaikaa ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Tanskankielisen Best-Practice Onkologi -julkaisun toimituskunnan jäsen, ylilääkäri Jens Benn Sørensen Rigshospitalet–sairaalasta pitää uutista hyvin ilahduttavana. Tecentriq (atetsolitsumabi) pidensi ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien potilaiden elossaoloaikaa verrattuna tutkimuksen verrokkiryhmän potilaisiin. Tiedot perustuvat David Spigelin ESMO-kongressissa esittelemiin IMpower110-tutkimuksen tuloksiin.  Benn Sørensen kuunteli IMpower110-tutkimusta koskevaa esitelmää Barcelonassa. ...

Viime vuosien aikana immunoterapia on tarjonnut merkittäviä edistysaskelia pitkälle edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) hoidossa. Ensin otettiin käyttöön PD-1-vasta-aineet nivolumabi ja pembrolitsumabi toisen linjan hoidossa. Myös PD-L1-vasta-aine atetsolitsumabi on äskettäin hyväksytty Tanskassa käytettäväksi tässä käyttöaiheessa.  Pembrolitsumabi on hyväksytty käytettäväksi pitkälle edenneen NSCLC:n ensilinjan hoitona, kun ≥ 50 % kasvainsoluista ilmentää PD-L1-molekyyliä. Solunsalpaajahoidon ja pembrolitsumabin yhdistelmä parantaa ...