Astma on heterogeeninen, krooninen sairaus, jota esiintyy maailmanlaajuisesti aikuisilla ja lapsilla.1,2 Astman alkamisiän on osoitettu olevan ratkaiseva tekijä astman fenotyyppien erottamisessa.3,4 Potilaat, joiden astma on alkanut lapsuusiällä, ovat tyypillisesti atooppisia ja yleensä hoitovaste inhaloitavalle kortikosteroidille on hyvä.4 Aikuisiällä alkavaa astmaa sairastavat potilaat eivät useimmiten ole atooppisia ja hoitoon tarvitaan yleensä enemmän lääkitystä verrattuna lapsuusiällä alkaneeseen ...