Idiopaattinen keuhkofibroosi (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) on idiopaattisista interstitiaalisista pneumonioista tavallisin: sen esiintyvyyden on arvioitu olevan Suomessa 8,6/100 000.1 IPF-diagnostiikan täsmällisyydelle on tarvetta, sillä viime vuosina markkinoille on tullut kaksi IPF:n etenemistä hidastavaa lääkettä, pirfenidoni2 ja nintedanibi3. Toisaalta arvio keuhkonsiirron mahdollisuudesta on syytä tehdä jo varhain IPF-diagnoosin yhteydessä.4 Idiopaattisen keuhkofibroosin diagnoosi IPF:n radiologinen ja histologinen ...

Keuhkofibroosi yskittää myös koiria

Keuhkosairaudet | Henna P. Laurila (os. Heikkilä) | 22. Maalis 2017 kl. 11:41 | ,

Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF) on harvinainen ja vakava, etenevä, interstitielli keuhkosairaus.1 Ihmisten lisäksi IPF:sta kärsivät myös heidän lemmikkinsä, erityisesti koirat. 1990-luvulla koirilla raportoitiin krooninen, etenevä ja fibrotisoiva keuhkosairaus, jolla havaittiin useita yhteneväisyyksiä ihmisen IPF:iin.2 Myös koiralla sairauden tunnusmerkkejä ovat epänormaali kollageenin kertyminen keuhkoparenkyymiin ilman selittävää syytä ja sidekudostumisen rajoittuminen keuhkoihin.3,4 Sairastuneet koirat ovat iäkkäitä, ne yskivät ...