Keuhkoahtaumataudin diagnostiikassa käytetään yleensä virtaus-tilavuusspirometriaa, jossa mitataan uloshengityskapasiteetti FEV1 (uloshengityksen sekuntikapasiteetti), nopea vitaalikapasiteetti FVC ja niiden suhde FEV1/FVC1. Näillä spirometriasuureilla voidaan mitata hengitysteiden obstruktiota pääasiassa suurissa ja keskisuurissa hengitysteissä. Spirometria ei selvitä muutosten patofysiologisia mekanismeja. Kahden tai useamman henkilön keuhkoahtaumataudin taudinkuva voi olla epäyhtenäinen, vaikka spirometriasuureiden mittaus ennustaisi yhteneviä taudinkuvia. Silloin spirometria voi olla riittämätön ...

Keuhkoahtaumataudin diagnostiikassa käytetään yleensä virtaus-tilavuusspirometriaa, jossa mitataan uloshengityskapasiteetti FEV1 (uloshengityksen sekuntikapasiteetti), nopea vitaalikapasiteetti FVC ja niiden suhde FEV1/FVC1. Näillä spirometriasuureilla voidaan mitata hengitysteiden obstruktiota pääasiassa suurissa ja keskisuurissa hengitysteissä. Spirometria ei selvitä muutosten patofysiologisia mekanismeja. Kahden tai useamman henkilön keuhkoahtaumataudin taudinkuva voi olla epäyhtenäinen, vaikka spirometriasuureiden mittaus ennustaisi yhteneviä taudinkuvia. Silloin spirometria voi olla riittämätön ...

Keuhkoahtaumataudin hoidossa pyritään lievittämään oireita, parantamaan keuhkotoimintaa ja ehkäisemään pahenemisvaiheita. Potilaan kannalta ajan mittaan merkittävin yksittäinen interventio onkin tupakkavieroitus. Taudin vaikeusastetta määritettäessä otetaan huomioon spirometrialuokka, hengitystieoireet ja pahenemisvaiheiden esiintyminen. Keuhkoahtaumatautipotilaiden fyysinen kunto on usein heikko. Jos fyysisen kunnon epäillään olevan huono, asiaa on tutkittava tarkemmin, sillä se vaikuttaa suuresti taudinkulkuun ja ennusteeseen. Potilaat luokitellaan ryhmiin ...

Keuhkoahtaumatauti on haitallisten aineiden, yleensä tupakan, aiheuttama vakava keuhkosairaus, joka aiheuttaa kroonisen tulehduksen ja tuhoaa keuhkokudosta. Viime vuosina on todettu keuhkoahtaumataudin ja sydäninfarktin välinen yhteys, ja tähän liittyvää kardiologista tutkimusta on peräänkuulutettu. Päätimme siksi selvittää laajasta ruotsalaisesta potilasmateriaalista, miten keuhkoahtaumadiagnoosi vaikuttaa sydäninfarktin jälkeiseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen. Keuhkoahtaumataudilla ja iskeemisellä sydänsairaudella on yhteisiä riskitekijöitä, mm. korkea ...

Keuhkoahtaumatauti (COPD) aiheuttaa merkittävän kansanterveydellisen taakan. Yhdysvalloissa sen aiheuttamien sairaiden elinvuosien määrä on yhtä suuri kuin diabeteksen ja aivohalvausten yhteenlaskettu määrä.1 Työkyvyttömyydellä (DALY) mitattujen menetettyjen elinvuosien määrässä COPD on toiseksi suurin tekijä iskeemisten sydänsairauksien jälkeen. Yksittäisten potilaiden kohdalla on hyvä muistaa COPD-potilaiden olevan usein monisairaita,2 jolloin liitännäissairauksien aiheuttama kuorma yhdessä COPD:n kanssa voi olla vieläkin ...