Elinikä on viime vuosikymmeninä pidentynyt, mikä johtuu ainakin osittain sairauksien tehostuneesta ehkäisystä ja hoidosta.1 Samalla kroonisten sairauksien kanssa elävien ihmisten määrä on lisääntynyt ja erityisesti ikääntyneille on tyypillistä sairastaa samanaikaisesti useampaa kroonista sairautta. Elintapainterventioiden vaikutuksesta monisairastavuuteen ei ole juuri aiempaa tutkimustietoa, koska interventiot yleensä keskittyvät yhden sairauden ehkäisyyn. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme monisairastuvuutta suomalaisessa muistitoimintojen heikentymisen ...