Keuhkoahtauman ennuste ja sitä muovaavat tekijät

| Tiina Mattila | 26. Maalisras 2018 kl. 5:08 | ,

Keuhkoahtaumatauti on pääosin tupakoinnin aiheuttama, vähitellen etenevä ja kuolemaan johtava pitkäaikaissairaus.1,2 Kuolleisuus on kääntäen suhteessa keuhkofunktioon.1,3,4 Maailmanlaajuisesti keuhkoahtaumatauti yleistyy, ja se on pian maailman kolmanneksi yleisin kuolinsyy.1,2 Suomessa keuhkoahtaumatauti kirjataan vuosittain noin 1 000 henkilön peruskuolinsyyksi, mutta myötävaikuttavana syynä se lienee huomattavasti tärkeämpi.5 Keuhkoahtaumatautia sairastavilla on usein liitännäissairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, masennusta ja osteoporoosia. ...

Hammasinfektiot, diabetes ja sydän

| Jukka H. Meurman | 5. Syys 2017 kl. 10:32 | ,

Suun ja hampaiden infektiot ovat väestötasolla tavattoman yleisiä ja aiheuttavat etävaikutuksia kaikkialla elimistössä. Nämä infektiot ovat usein kroonisia ja vähäoireisia, mutta ylläpitävät elimistössä subkliinistä, matalaa tulehdusta.1 Se puolestaan liittyy moniin yleissairauksiin. Esimerkiksi hampaiden tukikudostulehdus, parodontiitti, assosioituu tilastollisesti ateroskleroosiin ja sen komplikaatioihin, sydäninfarktiin, aivohalvaukseen ja kuolleisuuteen yleensä. Hampaiden juurenpääpesäkkeet (apikaalinen parodontiitti), jotka ovat seurausta karieksen tuhoamasta ...