Syöpien määrä on kasvussa. Vuonna 2016 todettiin Suomessa 34 000 uutta tapausta, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin 10 vuotta aiemmin. Maantieteellisten alueiden välillä on eroja syövän ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa, mutta ilmaantuvuuden ennustetaan kasvavan useimmissa maissa samalla kun kuolleisuus pienenee. Syöpätapausten määrän kasvun suurin syy on väestön ikääntyminen.1-3  Syövän aiheuttamia kustannuksia on tutkittu useassa tutkimuksessa.2-7 ...