Astma on varsin yleinen krooninen hengitystiesairaus, jonka esiintyvyyden on raportoitu kohonneen viime vuosikymmeninä eri puolilla maailmaa. Viime vuosina astman esiintyvyyden on raportoitu tasoittuneen länsimaissa, kun taas kehitysmaissa esiintyvyys on lähtenyt vastikään selvään nousuun.1,2 Astman tasapainon on osoitettu vaikuttavan astmaa sairastavien fyysiseen ja psyykkiseen elämänlaatuun.3 Astman tasapainoon vaikuttaa puolestaan monet ympäristötekijät ja myös potilaan muut samanaikaiset ...

Sekä korkeaan että matalaan lämpötilaan liittyy maailmanlaajuisesti lisääntynyt sairastavuus ja kuolleisuus. Jopa 8 % väestön kuolleisuudesta arvellaan johtuvan ei-optimaalisista lämpötiloista, pääasiassa kylmästä.1 Kylmään ympäristöön liittyvät fysiologiset vasteet voivat pahentaa sairauden kulkua ilman että kehon lämpötila laskee. Kylmästä aiheutuu eniten terveyshaittoja ikääntyville sekä henkilöille, joilla on yleistilaa heikentävä krooninen sairaus.2,3 Viime aikoina yhä useammassa väestötutkimuksessa on ...