Heikko kiinnittyminen MS-taudin taudinkulkuun vaikuttavaan lääkehoitoon voi johtaa puutteelliseen lääkehoidon tehoon. Tutkimme aktiivisen MS-taudin Kela-korvattavien lääkkeiden adherenssia, persistenssiä ja eri valmistemuotojen osuuksia uusista lääkealoituksista Suomessa vuodesta 2005 vuoteen 2018 ulottuvalla tarkastelujaksolla. Käytimme Kelan kansallisia lääkekorvaus- ja eResepti-tietokantoja rekisteritutkimuksemme tietolähteenä. Tulokset esitettiin ECTRIMS-kongressissa Tukholmassa syyskuussa 2019.  Tutkimuksessa olivat mukana tutkimusjakson aikana Suomessa aktiivisen MS-taudin hoitoon Kelan ...

Ustekinumabia on käytetty psoriasiksen hoidossa jo yli 10 vuoden ajan, mutta Crohnin taudin hoidossa se on vielä suhteellisen uusi valmiste.1 Suomalaisessa takautuvassa FINUSTE-monikeskustutkimuksessa selvitettiin tosielämän tietoon pohjautuen ustekinumabihoidon vaikuttavuutta Crohnin tautia sairastavilla potilailla. Tosielämän tieto eli ns. real-world data (RWD) antaa arvokasta lisätietoa valmisteen käytöstä todellisessa, valikoimattomassa potilasaineistossa, kun taas kliiniset tutkimukset toteutetaan kontrolloidussa asetelmassa ...

Helmikuussa ilmestyneessä MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa aaltomaisen MS-taudin immunologinen lääkehoito jaetaan kahteen ryhmään: aktiivisen ja erittäin aktiivisen MS-taudin lääkehoitoon. Erittäin aktiivisessa aaltomaisessa MS-taudissa suositellaan käytettäväksi alemtutsumabia, fingolimodia, kladribiinia, natalitsumabia tai okrelitsumabia. Lisäksi työryhmän käsityksen mukaan, mikäli edellä mainitut hoidot osoittautuvat tehottomiksi, voidaan erittäin aktiivisessa aaltomaisessa MS-taudissa kokeilla autologista kantasolusiirtohoitoa.  Erittäin aktiivinen aaltomainen MS-tauti määritellään pahenemisvaiheiden ...

Keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin syöpätyyppi ja syöpäkuoleman yleisin syy. Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä eli NSCLC kattaa noin 85 % keuhkosyöpätapauksista. Pitkälle edenneen NSCLC:n hoitomahdollisuudet ovat olleet vuosien ajan hyvin rajalliset, ja viime vuosiin saakka standardihoitona olivat solunsalpaajat. Viime aikoina tietämyksemme NSCLC:stä on kasvanut – samalla kun taudin hoitovaihtoehdot ovat onneksi lisääntyneet. Ensimmäinen läpimurto tapahtui vuonna 2004. ...

Keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin syöpätyyppi ja syöpäkuoleman yleisin syy. Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä eli NSCLC kattaa noin 85 % keuhkosyöpätapauksista. Pitkälle edenneen NSCLC:n hoitomahdollisuudet ovat olleet vuosien ajan hyvin rajalliset, ja viime vuosiin saakka standardihoitona olivat solunsalpaajat. Viime aikoina tietämyksemme NSCLC:stä on kasvanut – samalla kun taudin hoitovaihtoehdot ovat onneksi lisääntyneet. Ensimmäinen läpimurto tapahtui vuonna 2004. ...

Munuaissyöpä on vakava sairaus, jonka viiden vuoden elossaoloennuste on 75 % luokkaa. Taudin ennusteeseen vaikuttavat munuaissyövän levinneisyys, erilaistumisaste sekä potilaan ikä ja muu terveydentila. Jos syöpäkasvain on pieni ja se sijaitsee munuaisen sisällä eikä kasvain ole lähettänyt etäpesäkkeitä, on leikkaushoito useimmiten parantava. Toistaiseksi liitännäishoitoa ei rutiinisti anneta, sillä tutkimustulokset TKI-lääkkeillä ovat kahdensuuntaisia. Immuno-onkologiset liitännäishoitotutkimukset ovat ...