Helmikuussa ilmestyneessä MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa aaltomaisen MS-taudin immunologinen lääkehoito jaetaan kahteen ryhmään: aktiivisen ja erittäin aktiivisen MS-taudin lääkehoitoon. Erittäin aktiivisessa aaltomaisessa MS-taudissa suositellaan käytettäväksi alemtutsumabia, fingolimodia, kladribiinia, natalitsumabia tai okrelitsumabia. Lisäksi työryhmän käsityksen mukaan, mikäli edellä mainitut hoidot osoittautuvat tehottomiksi, voidaan erittäin aktiivisessa aaltomaisessa MS-taudissa kokeilla autologista kantasolusiirtohoitoa.  Erittäin aktiivinen aaltomainen MS-tauti määritellään pahenemisvaiheiden ...

ALK-positiivisen NSCLC:n uusia hoitostrategioita

| Tine McCulloch | 3. Loka 2018 kl. 1:41 | ,

Keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin syöpätyyppi ja syöpäkuoleman yleisin syy. Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä eli NSCLC kattaa noin 85 % keuhkosyöpätapauksista. Pitkälle edenneen NSCLC:n hoitomahdollisuudet ovat olleet vuosien ajan hyvin rajalliset, ja viime vuosiin saakka standardihoitona olivat solunsalpaajat. Viime aikoina tietämyksemme NSCLC:stä on kasvanut – samalla kun taudin hoitovaihtoehdot ovat onneksi lisääntyneet. Ensimmäinen läpimurto tapahtui vuonna 2004. ...

ALK-positiivisen NSCLC:n uusia hoitostrategioita

| Tine McCulloch | 22. Tammi 2018 kl. 4:29 | ,

Keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin syöpätyyppi ja syöpäkuoleman yleisin syy. Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä eli NSCLC kattaa noin 85 % keuhkosyöpätapauksista. Pitkälle edenneen NSCLC:n hoitomahdollisuudet ovat olleet vuosien ajan hyvin rajalliset, ja viime vuosiin saakka standardihoitona olivat solunsalpaajat. Viime aikoina tietämyksemme NSCLC:stä on kasvanut – samalla kun taudin hoitovaihtoehdot ovat onneksi lisääntyneet. Ensimmäinen läpimurto tapahtui vuonna 2004. ...

Edenneen munuaissyövän nykyhoito

| Katriina Peltola | 15. Tammi 2018 kl. 4:17 | ,

Munuaissyöpä on vakava sairaus, jonka viiden vuoden elossaoloennuste on 75 % luokkaa. Taudin ennusteeseen vaikuttavat munuaissyövän levinneisyys, erilaistumisaste sekä potilaan ikä ja muu terveydentila. Jos syöpäkasvain on pieni ja se sijaitsee munuaisen sisällä eikä kasvain ole lähettänyt etäpesäkkeitä, on leikkaushoito useimmiten parantava. Toistaiseksi liitännäishoitoa ei rutiinisti anneta, sillä tutkimustulokset TKI-lääkkeillä ovat kahdensuuntaisia. Immuno-onkologiset liitännäishoitotutkimukset ovat ...