IL-20-sytokiiniperhe on tullut Tanskan immunologian piireissä tutuksi jo siksikin, että kaksi suurta lääkeyhtiötä, Novo Nordisk ja Leo Pharma, parhaillaan kehittävät tai ovat aiemmin kehittäneet lääkkeitä, joiden vaikutus kohdistuu IL-20-sytokiiniin (Novo Nordisk) tai IL-22-reseptoriin (Leo Pharma). IL-20-perheeseen kuuluvat sytokiinit IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 ja IL-26. Näiden sytokiinien ilmentyminen ja reseptoreihin sitoutuminen on hyvin monipuolista. IL-19, IL-20 ...

Alzheimerin taudin (AT) kulkuun vaikuttavia lääkkeitä etsitään kiivaasti. AT:n klassiset neuropatologiset tunnusmerkit ovat beeta-amyloidi (Aβ) -proteiinista koostuvat amyloidiplakit, tau-proteiinista koostuvat hermosäievyyhdet sekä hermosolu- ja synapsikato. Neuropatologiset tutkimukset, biomarkkeritutkimukset (kuten likvorin beeta-amyloidi 42-, tau- ja fosfo-tau-pitoisuudet) sekä aivojen kuvantaminen ovat selventäneet käsitystämme aivomuutosten ajallisesta ja paikallisesta kehittymisestä. Myös geneettiset tutkimukset ovat selventäneet taudin syntymekanismia. Tärkein tiedossa ...