Aikuisten akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) hoidot ovat kehittyneet viime vuosien aikana muun muassa tyrosiinikinaasiestäjien ja immunologisten syöpähoitojen ansiosta sekä laajentamalla pediatristen hoito-ohjelmien kohderyhmää nuoriin aikuisiin.1 Lapsipotilaisiin verrattuna aikuisten ALL:n hoitotulokset ovat kuitenkin edelleen jäljessä ja yli puolet potilaista menehtyy tautiinsa.1,2 Uusia hoitomuotoja kaivataan etenkin iäkkäämmille ja huonokuntoisille potilaille, joille kantasolusiirron tai perinteisten monisolunsalpaajahoitojen haitat nousevat ...

Akuutin syöpäkivun hoito

| Merja Hanski | 18. Joulu 2018 kl. 1:25 | ,

Kipu on yleinen oire vaikeaa, etenevää syöpää sairastavilla. Jopa 50–90 %:lla potilaista on kipuja ainakin taudin loppuvaiheessa syöpätaudista riippuen.1 Levinnyttä syöpää sairastavan potilaan kivun hoitoon tulisikin varautua jo ennakolta, ja ainakin syöpäkipuja hoitavan lääkärin olisi hyvä tietää jonkin verran kasvainten leviämistavoista ja hoidoista. Oirehoidossa on tärkeää perehtyä potilaan kokonaistilanteeseen, tautiin ja muihin oireisiin, jotta lääkitys ...

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, josta kärsii noin 2 % väestöstä. Se kasvattaa embolisen aivoinfarktin riskiä ja liittyy useisiin vakaviin sydän- ja verisuonitauteihin sekä esimerkiksi dementiaan. Eteisvärinän esiintyvyys kasvaa nopeasti iän myötä: yli 65-vuotiaista noin 5 % ja yli 75-vuotiaista noin 10 % arvioidaan kärsivän eteisvärinästä.1 Muiden sydänsairauksien hoidon kehittymisen myötä ja väestön keski-iän noustessa ...

Uusia ja tulevia MS-hoitoja

| Per Soelberg Sørensen | 24. Maalisras 2017 kl. 4:13 | ,

Multippeliskleroosi (MS-tauti eli pesäkekovettumatauti) on krooninen, invalidisoiva keskushermoston autoimmuunisairaus, jonka patofysiologiassa T- ja B-soluilla katsotaan olevan tärkeä rooli. Taudin ensilinjan hoitoina käytetään nykyään monenlaisia immuunijärjestelmän muuntajia ja immunosuppressantteja, kuten beetainterferonia, glatirameeriasetaattia, teriflunomidia ja dimetyylifumaraattia, ja toisen linjan hoitoina natalitsumabia, fingolimodia, daklitsumabia ja alemtutsumabia. Vaikka taudin hoidossa on tapahtunut edistystä, edelleen tarvitaan parempaa tehoa, suotuisampaa haittavaikutusprofiilia ...

Vuosien kestoisen hiljaiselon jälkeen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon on tullut viimeisten kymmenen vuoden aikana uusia lääkehoitoja. Perinteisten solunsalpaajien rinnalle ovat tulleet täsmälääkkeet sekä immunologiset hoidot. Tässä katsauksessa käsittelen keuhkosyövän nykyistä lääkehoitoa Suomessa. Liitännäislääkehoidot Leikkauksen jälkeisen liitännäissolunsalpaajahoidon on todettu vähentävän taudin uusiumia ja parantavan elossaoloa. Meta-analyysien perusteella hyöty on rajoittunut asteen II ja III kasvaimiin (OS HR ...