Tyypin 1 diabetekseen (T1D) liittyy suurentunut sydän- ja verisuonisairastavuuden ja -kuolleisuuden riski.1 Sydän- ja verisuonisairauksien yhteyksiä suunnitelmalliseen fyysiseen aktiivisuuteen eli tutummin liikuntaan on tutkittu T1D-potilailla verrattain vähän eivätkä yhteydet ole täysin ristiriidattomia.2 Liikunnalla on kuitenkin lukuisia suotuisia vaikutuksia erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, minkä vuoksi sitä yleisesti suositellaan osaksi T1D-potilaidenkin kokonaisvaltaista hoitoa.3 Liikuntainterventiotutkimukset, joissa on ...

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairastavuus on tyypin 1 diabetes (T1D) -potilailla yleistä heikentäen heidän elämänlaatuaan ja ollen myös heidän yleisin kuolinsyynsä.1 Fyysinen aktiivisuus ja sen suunnitelmallisempi muoto, liikuntaharjoittelu, joista tästä eteenpäin käytetään tässä kirjoituksessa yksinkertaistaen yhteistermiä liikunta, muokkaavat lukuisia sydän- ja verenkiertosairauksien riskiin vaikuttavia tekijöitä (esim. endoteelitoiminta, insuliiniherkkyys, lipidiprofiili) suotuisaan suuntaan myös T1D-potilailla, minkä vuoksi liikuntaa ...

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin sairastavuuden ja kuolleisuuden syy tyypin 1 diabeteksessa (T1D).1 Tiedetään, että liikunta vähentää sydäntapahtumien riskiä sekä koko väestössä että tyypin 2 diabeteksessa. Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia sydäntapahtumien riskitekijöihin myös tyypin 1 diabeteksessa, joten on oletettavaa, että liikunnalla olisi edullinen vaikutus sydäntapahtumien riskiin myös T1D:ssä.2 Liikunnan yhteydestä sydän- ja verisuonisairauksiin T1D:ssä tiedetään ...