Sekamuotoinen sidekudostauti (MCTD) ja raskaus

Reumasairaudet | Nanna Surlemont Schmidt | 4. Joulu 2019 kl. 4:15 | ,

Sharp ym. kuvasivat vuonna 1972 potilasryhmän, jonka potilailla oli systeemiseen lupus erythematosukseen (SLE), systeemiseen skleroosiin ja polymyosiittiin sopivia sekamuotoisia kliinisiä löydöksiä. Sharp ym. kuvasivat, että tämän potilaskohortin potilailla oli suuret ENA-vasta-ainetitterit (ENA = tuman liukoinen antigeeni) ja he ehdottivat, että nämä potilaat luokiteltaisiin sekamuotoista sidekudostautia (MCTD) sairastaviksi. Pohdittiin kuitenkin, oliko MCTD itsenäinen tautikokonaisuus.   Kritiikki kohdistui ...