Retrospektiivinen väestötutkimus osoitti, että nykyaikaiset hoitoprotokollat ovat tehokkaita etäpesäkkeisen melanooman kliinisessä hoitotyössä. Tulevaisuudessa on suositeltavaa, että immunoterapiaa koskevien kliinisten tutkimusten tutkimusasetelmaa laadittaessa harkitaan myös sellaisten potilaiden mukaanottoa, jotka eivät täytä nykyisiä mukaanottokriteereitä. Tämä koskee erityisesti potilaita, joiden toimintakyky on huono tai joilla on aivoetäpesäkkeitä. Etäpesäkkeisen melanooman hoito on muuttunut viime vuosina valtavasti. Seitsemän viime vuoden ...

Suonikalvoston melanooma on harvinainen maligniteetti, mutta yleisin silmän sisäinen maligniteetti aikuisilla, ja sen ikävakioitu ilmaantuvuus on 5,1/miljoonaa/vuosi.1 Primaarituumorin diagnoosihetkellä 98 %:lla potilaista tauti on rajoittunut silmään.2 Primaarituumori tavallisesti hoidetaan silmän paikallisella sädehoidolla. Huolimatta primaarituumorin onnistuneesta hoidosta yli 50 %:lle potilaista kehittyy etäpesäkkeitä.3   Suonikalvoston melanooma leviää veriteitse. Yleisin paikka metastaaseille on maksa (>90 %).4,5 Kliiniset ...

Syöpätautien alan vuosittainen, suurin, American Association for Clinical Oncology’n (ASCO) järjestämä kongressi pidettiin Chicagossa, Yhdysvalloissa 1.–5.6.2018. Käsittelen ohessa mielestäni oleellisimpia melanooman hoitokäytäntöön vaikuttavia, tuossa kongressissa raportoituja asioita.1-2 Uusi AJCC:n (American Joint Committee on Cancer) TNM (Tumor, node, metastasis) -luokitus 2018 Melanooman uusitussa TNM-luokituksessa (8th edition) on oleellisia muutoksia verrattuna aiempaan luokitukseen (7th edition). Uusi luokitus perustuu ...

Uusi NRAS-mutaatiota kantava MUG-Mel2- melanoomasolulinja

Ihotaudit | Raili Koivuniemi | 29. Maalisras 2017 kl. 1:10 | ,

Melanoomat muodostavat kirjon pahanlaatuisia ihokasvaimia, jotka eroavat toisistaan morfologian, epidemiologian, kasvun ja geneettisten muutosten suhteen. BRAF- tai NRAS-geeneissä olevien mutaatioiden on osoitettu olevan päätekijöitä melanooman etenemisessä. Noin puolessa ihomelanoomista on löydetty BRAF-mutaatio, kun taas 25 % melanoomista kantaa NRAS-mutaatiota.1 NRAS-mutaatiot johtavat MAPK- ja PI3K/Akt/mTOR-kinaasireittien aktivoitumiseen ja niitä esiintyy myös muissa syövissä, kuten leukemiassa, keuhkosyövissä ja ...

BAP1-syöpäoireyhtymä on autosomissa vallitsevasti periytyvä alttius sairastua monentyyppisiin syöpiin. BAP1 (BRCA1-associated protein 1) on kasvunrajoiteproteiini. Ituradan mutaatiot BAP1-geenissä suurentavat riskiä sairastua ainakin suonikalvoston melanoomaan, mesotelioomaan, ihomelanoomaan, munuaissyöpään, ihon tyvisolusyöpään ja mahdollisesti muihin syöpiin. BAP1-syöpäoireyhtymään on liitetty myös eräiden hyvänlaatuisten ihomuutosten kehittyminen. Tämä oireyhtymä johtaa usein syöpien ilmaantumiseen tavallista nuorempana ja huonompaan ennusteeseen. Jos suvussa on ...