Suomen Reumaliiton vuoden 2019 teemana on ollut mielen hyvinvointi. Se on näkynyt laajasti Reumaliiton toiminnassa esimerkiksi mielen hyvinvoinnin ohjaajakursseina. Jo vuonna 2018 pilotoitiin Ikäinstituutin Mielipakista elämänvoimaa -hanketta Reumaliitossa. Hanke toi uusia avaimia ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Sen tarkoituksena oli vahvistaa erityisesti haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten ja heidän omaistensa mielen hyvinvoinnin taitoja.1 Reumaliiton jäsenet ovat pääosin ...