MS-taudin kansallisesta esiintyvyydestä Suomessa ei ole kattavia tutkimuksia. Kansallinen MS-rekisteri käynnistettiin vuonna 2014, ja se mahdollistaa ilmaantuvuuden ja esiintyvyyden seuraamisen monien kliinisten muuttujien lisäksi. Sairaushistorian ja lääkemuutosten rakenteisen dokumentoinnin merkitys on kasvanut, kun monia taudinkulkuun vaikuttavia lääkkeitä on nyt käytössämme. Kansallisella tasolla on noussut myös tarve tunnistaa hoitojen tehokkuus, turvallisuus ja kustannus-hyötyvaikutukset.  MS-rekisterit ovat aktiivisessa ...

There is still no cure for MS but different disease-modifying therapies (DMTs) are available particularly for the relapsing-remitting MS (RRMS) form of the disease. Number of DMTs are available for the treatment of MS, however many are associated with the adverse effects ranging from mild to serious complications. Most importantly, potentially life-threatening side effects associated ...

MS-tautiin liittyviä kipuoireita on kuvattu kirjallisuudessa jo vuonna 1872, mutta sittemmin ne jäivät jopa sadaksi vuodeksi unohduksiin. Vasta viime vuosikymmeninä kipu on tunnistettu uudelleen MS-tautiin liittyväksi oireeksi. Käytännön kokemuksen perusteella kivun esiintyvyyttä MS-potilailla edelleen aliarvioidaan suhteessa oireen yleisyyteen ja haittaavuuteen. Kirjallisuudessa julkaistut arviot kivun esiintyvyydestä MS-potilailla vaihtelevat huomattavasti. Pienimmät esiintymisluvut liikkuvat välillä 13–30 % ja ...

Mikroglia-aktivaation merkitys MS-taudissa

MS-tauti | Marcus Sucksdorff | 31. Tammi 2018 kl. 12:03 | ,

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermoston autoimmuunisairaus, jossa tulehdusreaktio aiheuttaa hermosoluja ympäröivän myeliinivaipan tuhoutumista sekä itse hermosolujen viejähaarakkeiden, aksonien, vaurioitumista. Tämän tautiprosessin seurauksena hermoimpulssien kulku hidastuu tai estyy kokonaan aiheuttaen vakavia neurologisia oireita, kuten näön heikentymistä, raajaheikkoutta, tasapainovaikeuksia ja tuntohäiriöitä. Erityisesti taudin pidemmälle edenneeseen vaiheeseen liittyy pysyvää ja etenevää aksonituhoa ja hermosolukatoa ja siten lisääntyvää toimintakyvyn ...

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on keskushermostoperäinen sairaus, jossa oireet syntyvät hermokudoksen vauriosta tai hermosolukadosta soluissa tai niiden ympäristössä.1 MS-tautia sairastavan ihmisen oireet vaihtelevat yksilöllisesti riippuen siitä, millä keskushermoston alueella kyseiset hermokudoksen tai hermosolukadon tulehdusalueet sijaitsevat.2 Riippumatta MS-taudin sairaustyypistä suurin osa MS-tautia sairastavista henkilöistä kokevat jossakin MS-taudin vaiheessa uupuneisuutta, virtsarakon ja suolen toimintahäiriöitä, kävelyn tasapainovaikeuksia, näköhäiriöitä, tunto- ...