Psoriaasia sairastaa noin pari prosenttia suomalaisista. Heistä osalla on psoriaasiin liittyvä niveltulehdus. Nivelpsoriaasi on yleensä sitä tavallisempaa, mitä vaikeampaa ihopsoriaasia henkilö potee.   Keski-Suomessa haluttiin parantaa nivelpsoriaasipotilaan hoitoa luomalla hoitopoluksi nimetty yksityiskohtainen seurantajärjestelmä. Hoitopolkukaaviosta voi tarkistaa hoitoon ja seurantaan liittyviä seikkoja. Kullakin ammattilaisella on hoitopolulla oma, määritelty roolinsa ja vastuualueensa.  Suunnitelmallisen seurannan avulla nivelpsoriaasin hoitotuloksia ...

Nivelpsoriaasi on krooninen, tulehduksellinen sairaus, jonka monimuotoiseen kliiniseen kuvaan kuuluu eriasteisia niveltulehduksia, spondyliittejä ja entesiittejä sekä niveltenulkoisia oireita, etenkin iho- ja/tai kynsipsoriaasia.1 Nivelpsoriaasin on tavanomaisesti katsottu olevan yhtä yleinen sekä miehillä että naisilla, mutta tuoreessa tanskalaistutkimuksessa kuvattiin sen ilmaantuvuuden suurentuneen etenkin naisilla.2 On pohdittu, missä määrin nivelpsoriaasin kliiniset fenotyypit kuvaavat sukupuolten välisiä eroja. Useissa tutkimuksissa ...

Psoriaasi on ihon ja nivelten monimuotoinen, krooninen elimistön immunologinen tulehdustauti, joka usein esiintyy suvuittain. Psoriaasipotilasta hoidetaan aina yksilöllisesti. Lääketieteellisen hoidon päämääränä on elimistön systeemisen tulehduksen vaimentaminen tai sammuttaminen.  Hoitoa suunniteltaessa on huomioitava psoriaasiin liittyvä valtimotautien ja diabeteksen riski sekä psyykkinen hyvinvointi. Nivelpsoriaasin diagnoosi Nivelpsoriaasin diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan. Kärkinivelten tulehdus liittyy usein saman sormen tai ...