Nivelreuman pitkäaikaisennusteen arvioimiseksi on hyvin tärkeää tunnistaa sekä spesifisiä markkereita, jotka mahdollistavat taudin varhaisen toteamisen, että tekijöitä, jotka edustavat taudin aggressiivisuutta ja kohonnutta radiologisen etenemisen riskiä. Tässä artikkelissa käsitellään sitrulliinivasta-aineiden kliinistä käyttöä nivelreuman biomarkkerina. Sitrulliinivasta-aineita voidaan hyödyntää neljällä tavalla: • luokittelussa ja diagnostiikassa • ennusteen ja erosiivisen taudin markkerina • hoidon valinnassa • tiettyjen hoitojen ...

Passiivinen tupakointi ja nivelreuman riski

| Anna Karin Hedström | 26. Heinä 2018 kl. 3:46 | ,

Nivelreuma on systeeminen tulehdussairaus, jonka tyyppilöydöksiä ovat nivelten etenevä kudostuho ja autovasta-aineiden muodostus. Tauti jaetaan sitrulliinivasta-ainepositiiviseen ja sitrulliinivasta-ainenegatiiviseen muotoon sen perusteella, onko potilaalla vasta-aineita sitrullinoituneita peptidejä vastaan.1–3 Taudin syynä on monimutkainen vuorovaikutus geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden välillä. Tupakointi indusoi peptidiantigeenien sitrullinoitumista keuhkoissa ja on tärkeä riskitekijä etenkin sitrullinivasta-ainepositiivisen nivelreuman kohdalla.4-6 Se suurentaa myös sitrulliinivasta-ainenegatiivisen nivelreuman ...

Sjögrenin oireyhtymä ja sukupuolten väliset erot

| Jorge I. Ramírez Sepúlveda | 22. TOUKOKUU 2018 kl. 1:12 | ,

Monet reumataudit, etenkin primaarinen Sjögrenin oireyhtymä (pSS), ovat naisilla huomattavasti yleisempiä kuin miehillä. Tätä vallitsevuuseroa on pyritty selittämään monilla eri syillä, mm. sukupuolihormonien ja sukupuolikromosomien vaikutuksella. Toistaiseksi ei tiedetä, mitkä molekyylitason taustamekanismit selittävät pSS:n suuremman vallitsevuuden naisilla. Käytännön kliinisessä työssä potilaan sukupuoli voi vaikuttaa taudin oireisiin ja potilaan statukseen. Tutkimuksissa on pyritty kuvailemaan pSS:n oireiden ...

Epigenetiikka ja sen merkitys toiminnallisessa genomissa perustuu geeniperimän muokkauksiin, jotka ovat välttämättömiä sekä kaksimetrisen DNA:n pakkaamiseksi soluun (nisäkässoluissa) että kunkin solutyypin ainutlaatuisten geeniohjelmien säätelemiseksi ja niiden mukauttamiseksi soluihin ja elimiin kohdistuvien spesifisten ulkoisten ja sisäisten tekijöiden mukaisesti. Epigeneettisiä muokkauksia ovat erityisesti DNA:n metylaatio ja erilaiset histoniproteiinien modifikaatiot, kuten fosforylaatio, asetylaatio ja metylaatio. DNA:n metylaatio on ...

Osteopontiini on kehon immuunipuolustuksen säätelyyn osallistuva proteiini, jonka tuotanto on lisääntynyt tulehduksellisissa tiloissa, kuten nivelreumassa tai nivelrikossa.1 Alun perin proteiini on löydetty luusta luusolujen tuottamana, mutta myöhemmin sen tuotantoa on havaittu lähes kaikissa ihmiskudoksissa, erityisesti tulehdussolukossa.1 Osteopontiinin fosforylaatio vaikuttaa sen toimintaan: tiedetään, että mitä fosforyloidumpi proteiini on, sitä tehokkaammin se aktivoi immuunipuolustuksen soluja.1,2 Solun ulkoinen ...

Kalsipotrioli on biologisesti aktiivisen D-vitamiinin, 1,25 (OH)2D3, rakenteellinen johdannainen.1 Kalsipotriolin hormonaaliset vaikutukset elimistössä ovat samankaltaiset kuin 1,25 (OH)2D3:llä, mutta sen vaikutus kalsiumin imeytymiseen ja metaboliaan on 100–200 kertaa vähäisempi, joten siihen liittyvä hyperkalsemiariski on pienempi. Kalsipotriolia käytetään yhdistelmävalmisteessa ihopsoriaasin paikallishoitoon, missä se on osoittautunut turvalliseksi ja tehokkaaksi.2 Nivelreumaan liittyvälle artriitille on tyypillistä tulehdussolujen kertyminen nivelkalvoon ...

Nivelreuma (RA) on krooninen autoimmuunisairaus, jossa tulehtunut kudoskalvo eli pannus kasvaa nivelruston päälle aiheuttaen ruston ja rustonalaisen luun tuhoa, joka johtaa syöpymiin ja pysyviin nivelen vaurioihin. Luun tuhoutumiseen osallistuvat monitumaiset luunsyöjäsolut muodostuvat monosyytti/makrofageista fuusioitumalla. Metotreksaatti (MTX) hidastaa luuvaurioita, mutta mekanismi, jolla se toimii, on vielä tuntematon. Tässä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan MTX:n ja pieniannoksisen prednisolonin (PDN) ...

Nivelreuman lääkehoidon tulokset ovat dramaattisesti parantuneet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, ja yhä useammat potilaat saavuttavat hoidon tavoitteen eli taudin pitkäaikaisen remission. Näihin saavutuksiin on päästy käyttämällä perinteisten reumalääkkeiden yhdistelmiä ja biologisia lääkkeitä hoitovastetta tarkasti kontrolloiden. Esimerkiksi varhaisessa ja aktiivisessa nivelreumassa on Reko-kombinaatiolääkityksellä saavutettu tiukka remissio (ACR) 53 %:lla ja DAS28-remissio 82 %:lla potilaista 2 vuoden ...

Nivelreuma on yleinen autoimmuunisairaus, jonka ensioireet esiintyvät usein alaraajojen päkiänivelissä arkuutena ja turvotuksena. Jalkavaivat kaikkiaan ovat yleisiä nivelreumaa sairastavilla1 ja ne aiheuttavat merkittävää haittaa päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä ja heikentävät elämänlaatua.2 Huolimatta jalkaterveyden tärkeydestä, varsin usein nivelreumaa sairastavien jalkojenhoito ja jalkaterapia ovat vähäisiä. Myös potilasohjaus jalkojen omahoidon toteuttamisessa on satunnaista ja monelta osin puutteellista.3 Nivelreumaa sairastavat ...

Toiminta kuuluu luonnollisena osana jokaisen elämään. Toiminta vaihtelee esimerkiksi vuorokausirytmin, elämänvaiheiden ja vuodenaikojen mukaan jäsentäen elämäämme ja arkeamme. Arjen toiminnassa ilmenevät ihmisten erilaiset tarpeet; ihmisten on toimittava pysyäkseen terveinä, elääkseen hyvää elämää sekä kuuluakseen osaksi perhettä ja yhteisöä. Toiminnallisuus syntyy ihmisen, toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksessa ja juuri siitä toimintaterapeutti on kiinnostunut.1 Toiminnan tasapaino Toimintaterapian uranuurtaja, ...