Nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL) on harvinainen, ei-klassinen Hodgkinin lymfooma, joka vastaa noin 5 % kaikista Hodgkinin lymfoomista.1 NLPHL on miehillä kolme kertaa yleisempi kuin naisilla ja aikuisille tyypillinen sairastumisikä on 30–35 vuotta.2 NLPHL on taudinkuvaltaan indolentti. Kahdenkymmenenkolmen potilaan sarjassa mediaani elossaoloaika oli 16 vuotta ilman syöpähoitoja.3 Tauti eroaa merkittävästi muista Hodgkinin lymfoomista taudinkulultaan ja ...