Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD) sairastavia, alle 18-vuotiaita nuoria on tätä nykyä Suomessa noin 1 500.1 Kaikkinensa haavaista paksusuolentulehdusta sekä Crohnin tautia potevia on noin 50 000, ja potilaiden määrä lisääntyy kahden tuhannen vuosivauhtia. On arvioitu, että Suomessa IBD-sai-rauksia sairastaa noin prosentti väestöstä. Tulehdukselliset suolistosairaudet puhkeavat yleensä 15–35-vuotiaana. Ensioireita ovat tavallisimmin vatsakivut ja verinen ripuli. Taudin kulku ...

Psoriaasin hoidossa on kaksi päätavoitetta: minimoida psoriaasimuutokset ja vähentää taudin vaikutusta potilaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun.1 Terveyteen liittyvä elämänlaatu määritellään potilaan itse raportoimaksi arvioksi siitä, miten tauti ja sen hoito vaikuttavat hänen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa.2  Nuorten psoriaasipotilaiden kohdalla elämänlaadun mittarina käytetään yleisimmin Children’s Dermatology Life Quality Index  kyselylomaketta (CDLQI). Lomake on suunnattu ...

Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan. Kuitenkin tosihumalaan vähintään kuukausittain juo itsensä edelleen 16-vuotiaista vajaa kymmenes ja 18-vuotiaista joka neljäs nuori.1 Säännöllisen humalahakuisen juomisen tiedetään olevan yhteydessä impulssikontrollin häiriöihin ja sitä kautta riskikäyttäytymiseen, huonompaan koulumenestykseen ja kognitiivisiin häiriöihin sekä mielenterveys- ja käytösongelmiin.2-4 On myös jonkin verran näyttöä siitä, että varhain aloitettu päihdekäyttö ennustaa ...