Masennusoireiden yhteys paranoidiseen ajatteluun

| Aino Saarinen | 4. Loka 2018 kl. 12:25 | ,

Paranoidisella ajattelulla tarkoitetaan perusteetonta epäluottamusta ja epäluuloisuutta muita ihmisiä kohtaan siten, että näiden motiivit tulkitaan lähtökohtaisesti pahantahtoisina.1 Paranoidinen ajattelu voidaan hahmottaa jatkumona, jonka toisessa päässä ovat lievät ja ohimenevät paranoidiset ajatukset, kuten hetkelliset pelot kritiikin kohteeksi joutumisesta, ja toisessa päässä ovat vakavat paranoidiset uskomukset siitä, että toiset pyrkivät tarkoituksellisesti aiheuttamaan itselle merkittävää haittaa. Jos tällaiset ...