Syväaivostimulaatiohoidon (deep brain stimulation, DBS) on osoitettu olevan optimoitua, suun kautta otettavaa lääkitystä tehokkaampi hoitokeino edenneessä Parkinsonin taudissa.1 DBS lievittää taudin aiheuttamia motorisia oireita (jäykkyyttä, vapinaa ja hidasliikkeisyyttä) sekä vähentää levodopan käytön aiheuttamia dyskinesioita.2 Usein edenneessä Parkinsonin taudissa DBS-stimulaation kohdetumakkeena on subtalaaminen tumake (STN). Viime vuosina on julkaistu useita tutkimuksia siitä, minkä STN:n osan stimulaatio ...

Puriinit ovat soluille elintärkeitä DNA:n rakennuspalikoita. Ihmisellä puriiniaineenvaihdunnan lopputuote on uraatti, jota esiintyy ihmisen verenkierrossa korkeina pitoisuuksina. Muilla nisäkkäillä uraatti metaboloituu edelleen allantoiniiniksi, mutta ihminen on jo varhaisessa lajinkehityksen vaiheessa menettänyt tässä reaktiossa tarvittavan urikaasientsyymin. Tämä entsyymipuutos on ilmeisesti ollut evoluutiossa edullinen, sillä korkea uraattipitoisuus suojaa elimistöä vapaan raudan ja happiradikaalien solutuhoa aiheuttavilta vaikutuksilta ja ...

Ummetuksesta kärsii jopa 70 % Parkinsonin tautia (PT) sairastavista potilaista.1 Se on myös yleinen premotorinen oire ja yksi vahvimmista tunnetuista PT:n riskitekijöistä, mutta ummetuksen arviointiin ei ole käytössä spesifistä, validoitua kyselyä.2-4 PT-potilaiden ummetus liittyy suoliston pidentyneeseen läpikulkuaikaan ja lantionpohjan lihasten dyssynergiaan.5,6 Hypoteesimme oli, että osa ummetusta valittavista PT-potilaista kärsiikin laajemmasta kirjosta suolisto-oireita. Diagnosoitu ärtyvän suolen ...

Päivittäiset tilanvaihtelut, lepovapina ja tahattomat liikkeet haittaavat edennyttä Parkinsonin tautia (PT) sairastavaa potilasta, lisäksi ongelmana on liikejäykkyys ja huono liikkumiskyky. PT:n hoidon kulmakivenä on levodopa. Lyhyt puoliintumisaika ja yksilölliset erot ventrikkelin tyhjenemisessä aiheuttavat päivittäistä vaihtelua levodopan plasmapitoisuuksissa. Edenneen PT:n hoitoon käytetään syväaivostimulaatiota, apomorfiini-infuusiota ja LCIG-hoitoa (levodopa 20 mg/ml–karbidopa 5 mg/ml -geeli jatkuvana infuusiona ohutsuoleen (Levodopa-Carbidopa ...

Parkinsonin tauti on yleinen hermorappeumasairaus, jota maapallolla sairastaa noin yksi prosentti yli 60-vuotiaasta väestöstä, eli noin 6–7 miljoonaa ihmistä.1 Ikä on taudin suurin riskitekijä. Asiatuntija-arvioiden mukaan seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana Parkinsonia sairastavien määrä saattaa ylittää kymmenen miljoonaa väestön ikääntyessä. Parkinsonin taudissa keskiaivoissa sijaitsevat, dopamiinia tuottavat hermosolut rappeutuvat, jolloin niiden toimintakyky heikkenee ja lopulta ne kuolevat. ...