Euroopan kardiologiseuran stabiilin sepelvaltimotaudin hoitosuosituksessa pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö (microvascular dysfunction tai microvascular angina) ja sepelvaltimoiden vasospasmit on nostettu tyypillisimmän sydänlihaksen hapenpuutteen aiheuttajan, epikardiaalisuonten ahtauttavan ateroskleroosin, rinnalle mahdollisiksi iskemiamekanismeiksi.1 Onkin havaittu, että suurella osalla potilaista, joille tehdään kajoava sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, ei ole havaittavissa ahtauttavaa sepelvaltimotautia,2 ja osalla näistä potilaista rintakivun syynä saattaa olla pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö. ...