Psoriaasin hoidossa on kaksi päätavoitetta: minimoida psoriaasimuutokset ja vähentää taudin vaikutusta potilaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun.1 Terveyteen liittyvä elämänlaatu määritellään potilaan itse raportoimaksi arvioksi siitä, miten tauti ja sen hoito vaikuttavat hänen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa.2  Nuorten psoriaasipotilaiden kohdalla elämänlaadun mittarina käytetään yleisimmin Children’s Dermatology Life Quality Index  kyselylomaketta (CDLQI). Lomake on suunnattu ...

Psoriaasi on krooninen, tulehduksellinen systeemisairaus, joka affisioi useimmiten ihoa ja joskus myös niveliä. Psoriaasin esiintyvyys on noin 3 %,1 ja vaikeaan psoriaasiin liittyy suurentunut liitännäissairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien, riski verrattuna muuhun väestöön.2 Taudin etiologiaa ei toistaiseksi tunneta, mutta sen arvellaan johtuvan immunologisten ja geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden monimutkaisesta ja monitekijäisestä yhteisvaikutuksesta. Tulehdusreaktion arvellaan johtuvan ...