Reumatauti voi huonontaa miehen hedelmällisyyttä. Lääkkeiden vaikutusta spermatogeneesiin, raskauksien lopputuloksiin ja lasten terveyteen ei ole selvitetty täysin. Laajemmat tutkimukset ovat tarpeen. Noin 15 % pareista on hedelmättömiä. Hedelmättömyys parisuhteessa määritellään tilanteeksi, jossa säännölliset yhdynnät eivät ole johtaneet raskauden alkamiseen yhden vuoden kuluessa. Hedelmättömyys voi johtua kummasta osapuolesta tahansa, ja syitä on monia. Krooninen sairaus voi huonontaa ...

Tulehdukselliset reumasairaudet voivat tunnetusti ilmetä samankaltaisin oirein, ja statuslöydöksissäkin on yhtäläisyyksiä. Yksinkertaisten diagnostisten testien puuttuessa spesifi diagnoosi voi jäädä kiistanalaiseksi. Yleisimmille reumataudeille on määritelty luokittelukriteereitä, jotka ovat ajan kuluessa kokeneet muutoksia, mikä kuvastaa taudinmäärittelyn sopimuksenmukaisuutta ja diagnostisten rajanvetojen ongelmallisuutta. Luokittelukriteerien ensisijaisena tarkoituksena on auttaa yhtenäisten tutkimuskohorttien keräämisessä, mutta niistä saadaan toki tukea myös diagnostiikassa. Joka ...

Nivelreuman täsmähoito

Reumasairaudet | Tue Wenzel Kragstrup | 13. TOUKOKUU 2019 kl. 12:57 | ,

Nivelreuma on autoimmuunisairaus, jota luonnehtii nivelten krooninen inflammaatio. Vaikka potilailla on sama diagnoosi, oireiden ilmenemisessä voi olla fenotyyppieroja. Joillakin potilailla nivelten tulehdusreaktio ja vaurioituminen on vaikea-asteista, kun taas toisilla taudinkulku on lievempi. Sen jälkeen, kun biologiset tautiprosessiin vaikuttavat reumalääkkeet ja hoitoperiaatteet, kuten varhain aloitettu hoito ja hoitotavoitteisiin pyrkiminen eli ”treat-to-target” -periaate, otettiin käyttöön, entistä useammat ...

Ihmisen suolisto on täynnä elämää. Bakteerien ja muiden mikrobien monipuolinen kirjo on nykyään suuren kiinnostuksen kohteena. Yhä runsaampi tutkimusnäyttö osoittaa, että ruoansulatuskanavan bakteeriflooran poikkeavuuksilla on yhteys erilaisiin autoimmunologisiin ja tulehduksellisiin sairauksiin, myös nivel- ja sidekudossairauksiin.  Syy-yhteyttä ei toistaiseksi tunneta, mutta oletetaan, että suoliston bakteerikoostumus voi vaikuttaa ratkaisevalla tavalla näiden tautien kehittymiseen ja etenemiseen geneettisesti alttiilla ...