Efforts to reduce breast cancer mortality through early detection and diagnosis has intensified in the recent decade. Based on the evidence from the randomized controlled trials and observational studies, women attending mammography screening have about 30–40 % reduced risk of breast cancer mortality.1,2 An important risk factor, ‘breast symptoms’ reported by clinical examination or by ...

Immunoterapian tarkoituksena on herättää potilaassa antitumoraalinen immuunivaste, joka tunnistaa syöpäsolut vihollisiksi. Antitumoraalisessa immuniteetissa kasvainsolut tuottavat mutatoituneita antigeenejä, joita antigeeniä esittelevät solut, esimerkiksi dendriittisolut, syövät, prosessoivat ja esittelevät T-soluille. Tämän seurauksena T-solut muuttuvat sytotoksisiksi T-soluiksi. Nämä aktivoidut tappajasolut kertyvät kasvaimen ympäristöön, jossa ne tunnistavat kasvainsolut, kiinnittyvät niihin ja vapauttavat kasvaimeen sytotoksiineja, aiheuttaen syöpäsolun apoptoosin. Immunoterapia perustuu ...

Metaplastiset karsinoomat ovat heterogeeninen rintasyöpäryhmä, jossa epiteliaalisen adenokarsinooman lisäksi todetaan vaihteleva määrä levyepiteelisolukon ja/tai mesenkymaalisen solukon suuntaan differentioituneita soluja.1,2 Itse kasvaimet voivat olla muodostuneet joko kokonaan näistä metaplastisista komponenteista tai ne ovat monimuotoinen sekoitus sekä adenokarsinoomaa että metaplastisia alueita, minkä seurauksena niiden histologia on erittäin vaihteleva.3  Metaplastisen karsinooman diagnostiikka saattaa olla hankalaa, jos epiteliaalisen tai ...

Kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastaville potilaille ei ole taudin molekyylipatologiaan perustuvaa täsmälääkettä. Tällaisia kasvaimia, jotka eivät ilmennä hormoni- tai HER2-reseptoreita, on noin viidesosa kaikista rintasyövistä. Kolmoisnegatiiviset kasvaimet edustavat huonoennusteisinta rintasyöpää, koska ne metastasoivat varhain ja mutatoituvat nopeasti. Tauti on kuitenkin erittäin heterogeeninen, ja osa potilaista paranee täysin perinteisillä syöpähoidoilla. Osalla potilaista aggressiivinen tauti sen sijaan johtaa nopeaan ...

Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä, sillä siihen sairastuu vuosittain lähes 5 000 naista. Valtaosa eli noin 75 % rintasyövistä löydetään vaihdevuosi-ikäisiltä, yli 50-vuotiailta naisilta. Vaikka sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet ovat naisten yleisin kuolinsyy, työikäisistä naisista suurin osa (41 %) menehtyy kasvaimiin, ja rintasyöpä aiheuttaa lähes joka kymmenennen työikäisen naisen kuoleman (www.cancerregistry.fi). Hormonit ja rintasyöpäriski ...

Rintasyöpä on yksi maailmanlaajuisesti yleisimmin diagnosoiduista pahanlaatuisista syövistä ja naisten toiseksi yleisin kuolinsyy. Monet geneettiset, epigeneettiset ja funktionaaliset muutokset solun viestinvälitysketjussa vaikuttavat tavallisen rintarauhasen malignisoitumiseen, ja on ensisijaisen tärkeää ymmärtää rintasyövän karsinogeneesiin vaikuttavia molekulaarisia mekanismeja, jotta voidaan kehittää tehokkaampia ja parempia hoitovaihtoehtoja rintasyöpäpotilaille. EGFR/ErbB-molekyylit ja rintasyöpä Lukuisat kliiniset tutkimukset osoittavat, että estrogeeni- (ER) ja progesteroni- ...

Rintasyövän liitännäishoitona sädehoito vähentää rintasyöpäkuolleisuutta ja -uusiutumia,1,2 mutta lisää sydänsairastavuutta (RIHD, radiotherapy-induced heart disease) noin kaksinkertaiseksi.3 Muutokset ilmaantuvat vuosien viiveellä. Tärkein RIHD-muutosten riskitekijä on sydämen saama sädeannos sekä altistuneen volyymin laajuus. Kudosvaurioiden synnyssä synergistisiä vaikutuksia on myös potilaan jo olemassa olevalla sydänsairaudella tai tämän riskitekijöillä sekä muulla samanaikaisella kardiotoksisella hoidolla.3 Sädehoidon aiheuttamat kudosmuutokset Sädehoito aiheuttaa ...

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpäsairaus, ja vuonna 2014 Suomessa todettiin jo noin 5 000 uutta rintasyöpää.1 Vaikka rintasyövän hoitotulokset ovat hyvät, rintasyöpä on yleisyytensä vuoksi myös tavallisin naisten syöpäkuoleman aiheuttaja Suomessa.1 Ylipaino lisää riskiä sairastua rintasyöpään ja huonontaa rintasyövän ennustetta.2 Sokeriaineenvaihdunta kiihtyy syöpäsoluissa Syöpäsoluissa glukoosin soluunotto on lisääntynyt, ja syöpäsolut käyttävät usein energian tuotantoon glykolyysiä, ...

Rintasyöpä on maailmanlaajuisesti yleisin naisten syöpäsairaus, ja etäpesäkkeitä lähettänyt rintasyöpä on sairastuneiden yleisin kuolinsyy.1 Epiteelin ja solun-ulkoisen väliaineen eheys on keskeisessä asemassa solujen ja kudosten normaalin toiminnan kannalta. Solunulkoinen väliaine koostuu tyvikalvosta ja sidekudoksesta.2 Solunulkoisen väliaineen hajotus ja uudelleenmuodostuminen sekä vauriot solujen välisten liitosten molekyyleissä vaikuttavat rintasyövän etenemiseen.3  Tyypin II transmembraaniset seriiniproteaasit (TTSP:t) ovat mukana ...

Levinnyttä rintasyöpää sairastavien naisten eliniänodote on pidentynyt viimeisten vuosien aikana tehokkaampien hoitojen ja varhaisemman diagnostiikan ansiosta.1 Toisaalta sairauden progressiivinen luonne ja moninaiset hoidot aiheuttavat haittaa ja epävarmuutta, neuromuskulaari- ja luuston rakenteiden muutoksia sekä usein kipua, joilla on kaikilla vaikutusta toimintakykyyn.2,3 Toimintakyvyn heikkeneminen näkyy fyysisen aktiivisuuden vähenemisenä, jolloin lihasvoima ja tasapaino kärsivät ja väsymys on voimakkaampaa. ...