Aaltomaisen MS-taudin valkean aineen paikalliset leesiot kuvantamistutkimuksissa ja muutokset selkä-ydinnesteen proteiinifraktioissa ja solukuvassa ovat merkkejä tulehdusmekanismien aktivoitumisesta paikallisesti aivokudoksessa. Jo pitkään on tiedetty, että näiden löydösten taustalla on valkosolujen kertyminen tulehdussolurykelmiksi valkeaan aineeseen1 ja aivokudoksen omia rakenteita tunnistavien T- ja B-lymfosyyttien muodostuminen2 Syyt autoreaktiivisten lymfosyyttien epätavalliseen aktivoitumiseen MS-potilailla tunnetaan edelleen vain joiltain osin, mutta luontaisen ...

On yleisesti tunnettua, että monet äidin ominaisuuksiin liittyvät tekijät, kuten korkea ikä ja tietyt elintavat hedelmöityshetkellä ja raskauden aikana, vaikuttavat haitallisesti syntyneiden lasten terveyteen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Sen sijaan tutkittua tietoa isän tekijöiden vaikutuksista lasten terveyteen on rajallisesti. Länsimaissa synnyttäjien ikä on viime vuosina ollut nousussa ja rinnakkain tämän kanssa myös miesten ikä ...