Staphylococcus aureus -bakteerilla (S. aureus) on tärkeä merkitys atooppisen ihottuman patogeneesissä. Jopa 70 % atooppista ihottumaa sairastavista on positiivisia S. aureus -bakteerin suhteen, ja kolonisaatiolla on yhteys atooppisen ihottuman suurempaan vaikeusasteeseen ja pahenemisvaiheiden runsaampaan määrään. Paikallisten antibioottivalmisteiden tiheä käyttö voi johtaa resistenttien S. aureus -kantojen, myös MRSA-kantojen, valikoitumiseen. Eri S. aureus -alalajeja ja niiden esiintyvyyttä ...