Euroopan kardiologiseuran stabiilin sepelvaltimotaudin hoitosuosituksessa pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö (microvascular dysfunction tai microvascular angina) ja sepelvaltimoiden vasospasmit on nostettu tyypillisimmän sydänlihaksen hapenpuutteen aiheuttajan, epikardiaalisuonten ahtauttavan ateroskleroosin, rinnalle mahdollisiksi iskemiamekanismeiksi.1 Onkin havaittu, että suurella osalla potilaista, joille tehdään kajoava sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, ei ole havaittavissa ahtauttavaa sepelvaltimotautia,2 ja osalla näistä potilaista rintakivun syynä saattaa olla pienten sepelvaltimoiden toimintahäiriö. ...

Nivelreumaa sairastavilla potilailla on suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, mutta perinteiset riskitekijät selittävät siitä vain osan. Nivelreumaa sairastavien potilaiden elimistössä on kroonisesti aktiivinen inflammaatio, ja reuman tehokas hoito anti-inflammatorisilla lääkkeillä vähentää sydän- ja verisuonisairauksia.1  Sepelvaltimon seinämän tulehduksella on keskeinen merkitys sepelvaltimotaudin ja akuutin sepelvaltimotautikohtauksen patogeneesissä,2 mutta muilla kuin reumapotilailla anti-inflammatorisia hoitoja ei ole kattavasti ...

Varhaisen sydäninfarkti- ja koronaarikuoleman riskin ennaltaehkäisevä hoito on edelleen yksi suurimmista lääketieteen tehtävistä. Ehkäisevät hoidot koostuvat tyypillisesti lääkehoidoista ja elämäntapaan liittyvistä muutoksista. Nykyään yhä useammin puhutaan hoidon yksilöllisestä suunnittelusta ja toteuttamisesta. Sepelvaltimotaudin ehkäisyn ja hoidon kulmakivenä ovat pitkään olleet statiini- ja aspiriinilääkitys. Tämän sinänsä yksinkertaisen ja helposti toteutettavissa olevan hoidon merkittävin ongelma on pitkäaikaisen hoitomyöntyvyyden ...

Helicobacter pylori -infektio on maha- ja pohjukaissuolihaavan ja mahasyövän merkittävimpiä aiheuttajia. Tämän lisäksi helikobakteerin on todettu liittyvän myös dyslipidemiaan. Helikobakteeri-infektion mahdollisesti aiheuttamasta sepelvaltimotautiriskistä on epidemiologista näyttöä sekä niukkaa kokeellista näyttöä.1 Interleukiini 6 (IL6) on laajalti elimistössä vaikuttava tulehduksen välittäjäaine, joka on tärkeä tulehdusvasteen säätelijä helikobakteeri-infektiossa ja näistä syistä mahdollinen helikobakteerin verisuonivaikutuksia välittävä tekijä.2,3 Tässä lyhyessä ...

Kehon energia-aineenvaihdunnan muutoksia voidaan todeta sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla. Koko kehon insuliiniresistenssi on liitetty ateroskleroosin kehittymiseen diabeetikoilla sekä myös muussa väestössä.1,2 Haitallinen metabolinen profiili, johon liittyy obesiteettia, insuliiniresistenssiä sekä dyslipidemiaa, aiheuttaa rasvakudoksen kertymistä viskeraalielimiin eli ektooppisen rasvan lisääntymistä, jonka tiedetään olevan merkittävä riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksille.3,4 Rasvahapot ja glukoosi ovat tärkeimmät polttoaineet kehon energia-aineenvaihdunnassa. Paaston aikana ...