Lihavuus on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Vakavasti lihaville ainoa pitkäkestoisiin laihtumistuloksiin johtava hoito on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lihavuusleikkaus. On hyvin dokumentoitu, että lihavuusleikkaus parantaa terveyteen liittyvää elämänlaatua, vähentää lihavuuteen liittyviä sairauksia, pidentää elinaikaa ja on kustannusvaikuttavaa.  Lihavuusleikkaukseen pääsy on kuitenkin monissa maissa tarpeeseen nähden riittämätöntä, ja leikkaukseen pääsy vaihtelee maiden sisällä sekä eri maiden ...

Kehittyneiden hoitojen myötä suurin osa lapsuudessa ja nuoruusiässä syöpään sairastuneista selviää taudistaan.1,2 Nuoruusiän syövän (alle 20-vuotiaana syöpään sairastuneet) jälkeen on raportoitu terveydentilaan liittyviä myöhäisvaikutuksia laajasti, mutta nuorena aikuisena (20–34-vuotiaana syöpään sairastuneet) syöpähoitoja saaneiden myöhemmistä terveyshaitoista on tietoa vasta vähän.3,4,5 Lapsena ja nuorena aikuisena syöpähoidon läpikäyneillä on huomattavasti suurentunut vaara menehtyä toisen syövän lisäksi myös sydän- ...