Maailman väestö elää yhä pidempään, minkä seurauksena syöpätapaukset ovat lisääntyneet 33 prosenttia 10 vuodessa, vuosina 2007–2017. Syöpäsairaudet lisääntyvät eniten köyhissä maissa. Tieto syöpäsairauksien globaalista epidemiologiasta toimii terveydenhuollon asiantuntijoiden työkaluna. Suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten on mahdollista viedä osaamistaan myös köyhempien maiden kollegojen tietoisuuteen esimerkiksi kongressien ja tieteellisen tutkimuksen kautta. Maailman väestö elää yhä pidempään, minkä seurauksena syöpätapaukset ...

Syövällä on yhteys aivohalvausriskin suurenemiseen. Ensimmäisenä vuonna syöpädiagnoosin jälkeen aivohalvausriski on noin 30–40 % tavanomaista suurempi, ja syöpädiagnoosia edeltävänä vuonna (jolloin syöpä on vielä piilevä) se on 75–100 % tavanomaista suurempi.1 Riski ei toki suurene yhtä paljon kuin aivohalvauksen muiden riskitekijöiden, kuten hypertension, eteisvärinän, diabeteksen ja tupakoinnin, yhteydessä, jolloin riski suurenee 2–5-kertaiseksi.2 Riskin suureneminen on silti ...

Makrofaagit ovat myeloideja immuunijärjestelmän soluja, jotka muodostuvat joko erilaistumalla sirkulatorisista, luuydinperäisistä monosyyteistä tai jotka ovat peräisin sikiöaikaisen ruskuaispussin soluista. Ilmeisimmin ainakin osa kudosmakrofaageista on peräisin jälkimmäisestä populaatiosta. Tulehdukselliset makrofaagit muodostunevat enimmäkseen sirkulatorisista monosyyteistä.1 Makrofaagit ovat hyvin monitaitoisia soluja. Ne pystyvät omaksumaan laajan spektrin erilaisia polarisaatioksi kutsuttuja aktivaatioasteita. Toisessa ääripäässä ovat tulehdukselliset, sytotoksiset M1-makrofaagit (klassinen aktivaatio) ...

Suurten granulaaristen lymfosyyttien (large granular lymphocyte, LGL) leukemia on useimmiten rauhallisesti etenevä, krooninen ja harvinainen verisairaus, johon tyypillisesti liittyy lisääntynyt alttius autoimmuunisairauksille. LGL-leukemiapotilaiden tautisoluissa on usein somaattisia mutaatioita STAT-perheen geeneissä, ja erityisesti aktivoivat mutaatiot STAT3:ssa yhdistyvät lisääntyneeseen nivelreuma-alttiuteen.1 LGL-leukemia on mielenkiintoinen esimerkkisairaus, sillä siinä somaattisten geenimuutosten on selkeästi osoitettu liittyvän lisääntyneeseen autoimmuniteettitaipumukseen. Toinen esimerkki, jossa ...