Syöpä sairausryhmänä on muodostunut yhdeksi keskeiseksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi Suomessa. Tarve syövän hoidolle ja hoidon asiantuntijoille lisääntyykin suhteessa kasvavaan uusien syöpäpotilaiden määrään.1 Syövän hoidon asiantuntijoiden työhyvinvointi on oleellinen osa syöpäkeskusten vetovoimaisuutta ja ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn läpi koko pitkän työuran.2,3 Haasteena voidaan nähdä paitsi työvoiman riittävyys ja halu kehittyä sekä kehittää, myös palvelujen ...