Auringonsäteilylle altistumista voidaan pitää maailman vanhimpana1 mutta myös yhtenä levinneimmistä työperäisistä terveysriskeistä, sillä merkittävä osa työntekijöistä, mm. lähes kaikki ulkotyöntekijät, ovat sille potentiaalisesti altistuneita.9,23 Auringonsäteily luokitellaan fysikaalisiin riskeihin: aurinko säteilee laaja-alaisesti eri taajuuksia koko sähkömagneettiselta spektriltä, mutta pääasiassa ionisoimattoman säteilyn alueella, ja sisältää myös luonnollisesti optista säteilyä. Kansainvälisen valaistuskomission (CIE) mukaan optinen säteily voidaan jaotella ...

Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä, sillä siihen sairastuu vuosittain lähes 5 000 naista. Valtaosa eli noin 75 % rintasyövistä löydetään vaihdevuosi-ikäisiltä, yli 50-vuotiailta naisilta. Vaikka sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet ovat naisten yleisin kuolinsyy, työikäisistä naisista suurin osa (41 %) menehtyy kasvaimiin, ja rintasyöpä aiheuttaa lähes joka kymmenennen työikäisen naisen kuoleman (www.cancerregistry.fi). Hormonit ja rintasyöpäriski ...

Useissa epidemiologisissa tutkimuksissa diabeetikoilla on havaittu keskimäärin 20–25 % suurempi syöpäriski kuin muulla väestöllä. Kohonnut ilmaantuvuus on havaittu erityisesti maksan, haiman, peräsuolen, kohdunrungon ja munuaisen syövissä.1 Sen sijaan eturauhassyövän ilmaantuvuus diabetesta sairastavilla miehillä on pienempi verrattuna muuhun väestöön.2-5 Tyypin 1 ja 2 diabetes eroavat toisistaan ominaisuuksiltaan, lääkitykseltään sekä riskitekijöiltään. On siis mahdollista, että myös yhteys ...