Perusterveydenhuolto Suomessa rahoitetaan pääosin julkisin varoin. Tästä johtuen suurin osa kansansairauksien hoidosta keskittyy julkiseen perusterveydenhuoltoon. Koska II-tyypin diabetes (T2D) komplikaatioineen on paljon kustannuksia tuottava sairaus,1,2 pääosa näistä potilaista hoidetaan julkisessa perusterveydenhuollossa. Vaikka julkisen sektorin tarjoama  hoito on käyttäjälleen edullista, osa II-tyypin diabeetikoista ei käy diabeteksen hoitojärjestelmän edellyttämissä seurannoissa. Syiden tähän on raportoitu olevan sangen vaihtelevat.3-5 ...