Suomalaiset potilastietojärjestelmät sisältävät kliinistä tietoa miljoonista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaista sähköisessä muodossa. Tieto on potilaan hoidon lisäksi korvaamattoman arvokasta lääketieteelliselle tutkimukselle.1 Perinteisiä potilastietojärjestelmiä ei kuitenkaan ole suunniteltu tutkimuskäyttöön, vaan yksittäisten potilaiden diagnostiikan ja hoidon toteuttamiseen. Tämän ongelman ratkaisemiseksi sairaanhoitopiirit ovat perustaneet tietoaltaita, jotka tiivistettynä sisältävät kaiken potilastietojärjestelmien tiedon tutkimukselle helposti haettavassa muodossa.  Tietoallaskonseptin nimi perustuu ...