Tulehduksellisten reumatautien diagnoosi saattoi viivästyä vielä reilut kaksikymmentä vuotta sitten, ja potilaita ”alihoidettiin” yksittäisillä, usein tehottomilla ja toksisilla lääkkeillä. Kahden viime vuosikymmenen aikana kehittynyt varhaisvaiheen diagnostiikka ja tehokkaat yhdistelmä- ja täsmälääkkeet ovat dra­maattisesti parantaneet näiden sairauksien ennustetta, ja yhä useammat potilaat saavut­tavat hoidon tavoitteen eli pitkäaikaisen re­mission. Aivan viime aikoina on keskustelu tulehduksellisten reumatautien ylidiagnostiikasta ...