Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat merkittävä pitkiä sairauspoissaoloja aiheuttava sairausryhmä länsimaissa.1 Esimerkiksi Suomessa tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisin Kelan sairauspäivärahalla korvattujen, yli 10 työpäivää kestäneiden pitkien sairauspoissaolojen syy työikäisessä väestössä.2 Sairauspoissaolot eivät jakaudu tasaisesti väestössä. Esimerkiksi eri ammattiasemien välillä on todettu tutkimuksissa selvät hierarkkiset erot.3-5 Työntekijäammattien edustajilla on noin kaksi–kolme kertaa enemmän sairauspoissaoloja kuin ...